Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Hovedoverenskomst

Kapitel 1

Overenskomsten

§ 1 Dækningsområde

Denne overenskomst er landsdækkende og er gældende for medarbejdere ansat i virksomheder, der gennem medlemskabet af Kristelig Arbejdsgiverforening, herefter KA, er overenskomstforpligtede.

§ 2 Organisationsaftale

Denne overenskomst er underlagt Organisationsaftale mellem KA og Fagforeningen Danmark, FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen og Fagforeningen 2B, herefter Det Faglige Hus.

§ 3 Overenskomstens opbygning

Stk. 1 Overenskomstens indhold

Overenskomsten består af en hovedoverenskomst og fagoverenskomster.

Stk. 2 Fravigelsesmuligheder

Visse af overenskomstens bestemmelser kan fraviges ved lokalaftale. Det fremgår af hovedoverenskomstens § 48, stk. 2 samt de enkelte fagoverenskomster, hvilke bestemmelser der kan fraviges.

§ 4 Overenskomstens varighed

Denne overenskomst træder i kraft 1. marts 2019 og kan tidligst opsiges til 1. marts 2022.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her