Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Ansættelse

Ansættelsesbevis

Når du ansætter en medarbejder, er det altid en god idé at få udarbejdet et ansættelsesbevis, så der er klarhed om vilkårene for jeres aftale.

For langt de fleste ansættelser er det lovpligtigt, at der udarbejdes et ansættelsesbevis - og at dette lever op til visse indholdskrav og formkrav. 

Hvis din medarbejder skal være ansat i mere end 1 måned og med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer i gennemsnit, er det et lovkrav, at du udleverer et ansættelsesbevis. 

De forskellige indholds- og formkrav, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, fremgår af ansættelsesbevisloven.

Hvis ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, skal du tage udgangspunkt i overenskomstens bestemmelser, når du udarbejder ansættelsesbeviset.

Nedenfor kan du læse de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med ansættelse af en medarbejder og udarbejdelse af et ansættelsesbevis.

Til højre på siden kan du finde forskellige skabeloner til ansættelsesbeviser, som vi anbefaler, du gør brug af. 

 • Hvornår skal min medarbejder senest have sit ansættelsesbevis?

  Senest 1 måned efter at ansættelsesforholdet er begyndt, skal du udlevere et ansættelsesbevis til din medarbejder.

  Hvis ansættelsesforholdet er indgået før 1. juli 1993 og fortsat består, skal der udleveres et ansættelsesbevis inden for 2 måneder efter at medarbejderen har anmodet om det.
   

 • Hvilke oplysninger skal ansættelsesbeviset som minimum indeholde?

  Alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet skal fremgå af et ansættelsesbevis og følgende oplysninger skal som minimum medtages:

  • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
  • Arbejdsstedets beliggenhed eller det sted hvor arbejdet hovedsageligt udføres. I mangel af fast arbejdssted oplyses, at medarbejderen er beskæftiget på forskellige arbejdssteder samt virksomhedens hovedsæde eller arbejdsgivers adresse
  • Stillingsbetegnelse eller beskrivelse af arbejdet
  • Tiltrædelsesdatoen
  • Ansættelsens forventede varighed, såfremt det er en tidsbegrænset ansættelse
  • Ferierettigheder
  • Opsigelsesvarsler
  • Løn samt løntillæg og udbetalingsterminer
  • Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  • Evt. kollektiv overenskomst/aftale der regulerer ansættelsesforholdet.
 • Hvad hvis der sker ændringer i ansættelsen?

  Hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet, skal du skriftligt oplyse din medarbejder om ændringerne senest 1 måned efter disse er trådt i kraft. Det kan være med et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til det eksisterende - det afhænger af ændringerne og omfanget, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

  Husk dog, at ændringer først skal varsles over for medarbejderen. Dette skal ske i rimelig tid forud for ændringerne eller med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, hvis der er tale om væsentlige ændringer.

  Vær også opmærksom på, at en væsentlig ændring i medarbejderens vilkår anses som en opsigelse med tilbud om genansættelse på de nye vilkår. Du bør derfor overveje at søge juridisk rådgivning inden du foretager væsentlige ændringer i din medarbejders ansættelsesvilkår

 • Hvad er konsekvensen, hvis min medarbejder ikke har fået et ansættelsesbevis?

  Hvis du ikke lever op til din forpligtelse som arbejdsgiver, kan du blive mødt med et krav om godtgørelse for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis.

  Højesteret har i en principiel dom taget stilling til godtgørelsesniveauet for overtrædelse af ansættelsesbevisloven:

  • Er der tale om undskyldelige fejl uden konkret betydning: Mellem kr. 0 og 1.000.
  • Øvrige mangler, som dog ikke giver anledning til en tvist:  Normalt kr. 2.500. Maksimalt kr. 5.000. 
  • Mangler som har givet anledning til en tvist: Udgangspunkt kr. 7.500 kr. Maksimalt kr. 10.000. 
  • Ved skærpende omstændigheder i en sag: Mellem kr. 10.000 og op til 25.000
  • Udmåling over kr. 25.000 er forbeholdt særligt grove tilfælde. 
 • Særlige regler efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus

  Hvis ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, udmåles godtgørelsen efter sagens samlede omstændigheder og kan maksimalt udgøre kr. 10.000.

  Overenskomsten indeholder også en særlig regel i det tilfælde, der ikke er udleveret et ansættelsesbevis, eller hvis det, du som arbejdsgiver har udleveret, indeholder fejl eller mangler. I det tilfælde skal din medarbejder gøre dig opmærksom på situationen og udbede sig et (korrekt) ansættelsesbeivs. Du har herefter 14 dage til at rette fejlen og udlevere et (korrekt) ansættelsesbevis. Hvis du efterlever dette, kan din medarbejder ikke kræve godtgørelse for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KA på tlf. 82 132 132 eller jura@ka.dk, hvis du har brug for hjælp til at udarbejde et ansættelsesbevis eller har spørgsmål til et eksisterende.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her