Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødrøftelse

Én gang om året skal virksomheder sørge for, at arbejdsmiljøet bliver drøftet. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det bliver gjort.

Formålet med drøftelsen er dels at lægge en plan for arbejdsmiljøarbejdet i løbet af næste år, dels at se tilbage på, hvordan det er gået med at arbejde med arbejdsmiljøet i året, der gik.

Hvis der er under 10 ansatte, kan virksomheden selv vælge, hvordan drøftelsen skal foregå, mens virksomheder med 10 eller flere ansatte skal involvere ArbejdsMiljøOrganisationen (AMO).

Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at drøftelsen har fundet sted, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg – for eksempel ved at fremlægge et dateret referat.

Vi foreslår, at følgende punkter bliver drøftet:

1. Hvilke ting skal der være fokus på inden for det næste år?

2. Hvordan skal det praktiske samarbejde foregå, så man når de mål, der er aftalt?

3. Hvordan er det gået med sidste års mål for arbejdsmiljøarbejdet?

4. Hvilke nye mål skal formuleres for det kommende år?

5. Vurdering af om der er tilstrækkelig viden om arbejdsmiljø i virksomheden.

6. Plan for evt. arbejdsmiljøuddannelse.

Jo større virksomheden er, desto mere behov vil der typisk være for at fokusere på arbejdsmiljøet. Det er et sted, hvor virksomheder i vækst kan høste mange frugter på den lange bane, fordi man gennem arbejdsmiljøarbejdet kan præge kulturen.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Yderst til højre på siden kan du finde relevante skemaer.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her