Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Sygefraværspolitik

En af de mest grundlæggende ting ift. håndtering af sygefravær i virksomheden er en politik, der beskriver, hvordan og hvornår og til hvem man sygemelder sig. Desuden er det altid en god idé at have nedskrevet hvordan og hvor ofte virksomhed og medarbejder forventes at være i kontakt under sygdomsforløbet.

Sidst men ikke mindst er det godt, at virksomheden er bevidst om, hvordan man forholder sig ved længerevarende sygdom, og at der er tydelighed om hvad en syg medarbejder kan forvente af virksomheden og omvendt.

Formålet med en sygefraværspolitik er at skabe klarhed og ensartethed om sygefravær og hvem der gør hvad hvornår.

Det er oplagt at have sygefraværspolitikken indskrevet i virksomhedens medarbejderhåndbog, som vi i øvrigt også kan hjælpe med - klik her

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her