Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Løn og pension

Pension

 

Hvordan er det med pensionen, og hvad går optrapningsordningen ud på?

Det kan du læse mere om længere nede på siden. Der finder du også link til RTM, som er vores samarbejdspartner på pensionsområdet, og der kan du læse meget mere om pensionsaftalen. 

Værd at vide om pension

 • Hvornår skal jeg betale pension til mine medarbejdere?

  Efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus har dine medarbejdere krav på pension, når de har været ansat hos dig i 6 måneder inden for de seneste 18 måneder. Hvis en eller flere af medarbejderne har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i et tidligere ansættelsesforhold, har de dog krav på pension fra dag ét hos dig.

  I vores skabeloner til ansættelsesbeviser, som du finder her, er der lavet en særlig erklæring om pension på sidste side. Du har nemlig krav på at se dokumentation for, at medarbejderen har modtaget pension fra en tidligere arbejdsgiver. Du og medarbejderen udfylder og underskriver denne erklæring i fællesskab.

  Skulle du blive mødt med et krav om efterbetaling af pension for de første 6 måneders ansættelse, er det nemlig vigtigt, at du kan dokumentere, at medarbejderen ikke har afgivet korrekte oplysninger i pensionserklæringen, og at du således ikke kunne vide, at denne var berettiget til pension.

  Pensionsbidraget udgør i henhold til overenskomsten samlet 15%. Heraf skal du som arbejdsgiver betale 10,5%, og medarbejderne skal betale 4,5%.

  Du kan læse mere om pension i overenskomstens § 14.

  KA og Det Faglige Hus har valgt RTM som pensionsmægler for KA-DFH Pension, og på RTMs hjemmeside kan du læse mere om vores rammeaftale.

  Ønsker du at booke personlig rådgivning hos RTM, kan du gøre det her.

 • Hvad går optrapningsordningen ud på?

  Mange virksomheder, som melder sig ind hos os, har ikke tidligere betalt pension til medarbejderne.

  Det kan derfor være en dyr post at skulle i gang med, og det har vi naturligvis stor forståelse for. Derfor er der også mulighed for at benytte sig af vores optrapningsordning, hvor du over en årrække trapper gradvist op i pensionsbidrag.

  Første år efter indmeldelsen betaler du ikke pension til dine medarbejdere. Herefter begynder du på optrapningen, som du kan læse mere om i overenskomstens § 14, stk. 5.

  Har du spørgsmål til optrapningsordningen, og hvad den betyder for dig, kan du altid kontakte os.

 • Hvilken betydning har bagatelgrænsen?

  Har du en medarbejder, hvis A-skattepligtige løn ikke forventes at overstige kr. 100.000 i kalenderåret, kan du undlade at oprette en pensionsordning til denne medarbejder. Du skal fortsat betale pension, men pension kan i stedet udbetales direkte til medarbejderen sammen med lønnen.

  Det er vigtigt, at du snakker med din medarbejder om denne mulighed, og at du og medarbejderen i fællesskab beslutter, hvad der skal ske. Det kan naturligvis være rart for medarbejderen med det udbetalte pensionstillæg, men nogen vil alligevel fortrække at få oprettet en pensionsordning pga. de forsikringer, som medarbejderen herigennem bliver omfattet af.

  Vil du vide mere om de fordele, dine medarbejdere får ved at blive omfattet af vores pensionsordning, kan du læse mere her.

  Ender din medarbejder med en større lønudbetaling end forventet i et givent kalenderår, og dermed kommer op på en A-skattepligtig løn på mere end kr. 100.000, er du forpligtet til at oprette en pensionsordning til medarbejderen fra den førstkommende 1. januar.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her