Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Løn og pension

Overenskomsttillæg

 

Som led i overenskomstfornyelsen i 2022 blev der aftalt et overenskomsttillæg, som pr. 1. marts 2023 udgør 2,5%. Tillægget skal beregnes af den ferieberettigede løn.

Værd at vide om overenskomsttillæg

 • Hvad er overenskomsttillæg?

  Med overenskomsten 2022-2025 blev overenskomsttillægget vedtaget. Dette tillæg har alle dine medarbejdere, som er ansat under overenskomsten med KA og Det Faglige Hus, ret til. Der er ikke noget anciennitetskrav – alle har ret til tillægget fra dag ét.

  Overenskomsttillægget skal udbetales på hver lønseddel, hvor det skal fremgå som en særskilt linje. På den måde kan du nemt dokumentere, at tillægget er udbetalt, og medarbejderen er ikke i tvivl om, hvorvidt han/hun har fået tillægget.

  Du beregner overenskomsttillægget af den feriepengeberettigede løn før tillægget. Hos ProLøn anvendes lønart 5200, hvor procentsatsen anføres under antal. Ved en evt. regulering anvender ProLøn lønart 5220. Benytter du et andet lønbureau, bør du kontakte det for afklaring af, hvordan tillægget registreres korrekt i deres lønsystem.

  Du finder den gældende sats for overenskomsttillægget i overenskomstens § 11A.

  Har du spørgsmål i forbindelse med overenskomsttillægget, er du meget velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling.

 • Hvem er undtaget fra overenskomsttillægget?

  Måske har du netop læst ovenstående afsnit om, at overenskomsttillægget tilkommer alle medarbejdere, som er ansat under overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

  Hvis du har medarbejdere ansat, som hører ind under andre overenskomster, så er disse medarbejdere altså ikke berettigede til overenskomsttillægget.

  Er du i tvivl, om du har en eller flere medarbejdere, som ikke er berettiget til overenskomsttillægget, så kan du med fordel gennemgå medarbejdernes ansættelseskontrakter. Heri bør den overenskomst, som gælder for ansættelsesforholdet, altid fremgå. Gør den ikke det, kan du altid kontakte vores juridiske afdeling for afklaring i forhold til den eller de konkrete medarbejdere, du er i tvivl om.

 • Hvad er beregningsgrundlaget for overenskomsttillægget?

  Overenskomsttillægget beregnes af den feriepengeberettigede løn.

  Det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der indgår heri, men i de fleste tilfælde kan du nøjes med at meddele dit lønbureau, at den feriepengeberettigede løn er udgangspunktet, så kan de lave beregningen for dig.

  Skal du derimod selv opgøre den feriepengeberettigede, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at den udgør alle indkomstskattepligtige lønbeløb, herunder bl.a.:

  • Medarbejderens løn (altså personlig løn, bruttoløn eller jobløn afhængig af, hvad der er aftalt i ansættelsesbeviset)
  • Medarbejderens eget bidrag til pensionsordning
  • En evt. præstationsløn
  • Tillæg for merarbejde og overarbejde
  • Provision
  • Den skattemæssige værdi af personalegoder (fx firmabil eller fri bolig)

  Modtager dine medarbejdere en eller anden form for bonus, vil denne højest sandsynlig indgå i den feriepengeberettigede løn. Der kan dog være undtagelser, hvis bonussen ikke er resultatafhængig eller præstationsbaseret – altså hvis den ikke er afhængig af den arbejdsindsats, der ydes fra medarbejderens side. 

  Er du i tvivl om, hvordan du opgør den feriepengeberettigede løn, bør du kontakte dit lønbureau eller din revisor.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her