Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Oversigter

Satser pr. 1. januar 2020

De gældende satser for ATP, sygedagpenge, kørselsgodtgørelse mm.

Sygedagpenge

119,05 kr. pr. time eller 4.405,00 kr. pr. uge

1. og 2. ledighedsdag

Over fire timers ledighed: 881,00 kr. pr. dag

Under fire timers ledighed: 441,00 kr. pr. dag

Skattefri kørselsgodtgørelse

Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt:
max. 3,52 kr./km.

Kørsel ud over 20.000 kilometer årligt:
max. 1,96 kr./km.

Cykel og 45-knallert:
max. 0,54 kr./km.

ATP-satser

Månedslønnede:

Arbejdstimer pr. månedLønmodtagerens andel kr.Arbejdsgiverens andel kr.Bidrag i alt kr.
Mindst 11794,65189,35284,00
Under 117, men  mindst 7863,10126,25189,35
Under 78, men mindst 3931,5563,1094,65
Under 390,000,000,00

14-dages lønnede:

Arbejdstimer i 14-dages periodeLønmodtagerens andel kr.Arbejdsgiverens andel kr.bidrag i alt kr.
Mindst 5449,8099,60149,40
Under 54, men mindst 3633,2066,4099,60
Under 36, men mindst 1816,6033,2049,80
Under 180,000,000,00

Ugelønnede:

Arbejdstimer pr. ugeLønmodtagerens andel kr.Arbejdsgiverens andel kr.Bidrag i alt kr.
Mindst 2724,9049,8074,70
Under 27, men mindst 1816,6033,2049,80
Under 18, men mindst 98,3016,6024,90
Under 90,000,000,00

Løsarbejdere:

Ved løsarbejdere betales ATP pr. time. Det samlede bidrag er kr. 2,01, hvoraf lønmodtagerens andel udgør kr. 0,67 og arbejdsgiverens andel udgør kr. 1,34.

Sygedagpengeforsikring

Det er muligt for mindre virksomheder, at tegne en sygedagpengeforsikring.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen og nærmere information herom kan findes på virk.dk.

Skattefri rejsegodtgørelse

For rejse med overnatning kan der max. til fortæring og småfornødenheder udbetales 521 kr. pr. døgn. Dette gælder både ind- og udland.

For rejse med overnatning kan der til logi udbetales max. 223,00 kr. pr. døgn. Chauffører, som kører med gods eller personer kan dog ikke få udbetalt den skattefrie godtgørelse på kr. 223,00.

Turistchauffører er undtaget fra denne regel. I stedet er taksterne for turistchauffører følgende:

  • Ved rejse i Danmark: 75 kr. pr. døgn
  • Ved rejse i udlandet: 150 kr. pr. døgn
Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her