Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Reminder om udbetaling af ikke afholdte fridage og overskud på SH-opsparing

Året går på hæld, og det betyder også, at der ved kalenderårets udgang skal gøres op med medarbejdernes tilgodehavende fridage og eventuel rest SH-opsparing.

Af: Inge Stisen

Foto: Colourbox

Opsparede fridage
Efter overenskomsten mellem Det Faglige Hus og KA har medarbejdere med 9 måneders anciennitet inden for de seneste 12 måneder ret til 1,25 fridag med fuld løn pr. kvartal.

I løbet af et kalenderår kan medarbejderen altså opnå ret til op til 5 fridage med løn.

Såfremt medarbejderen ikke har afholdt alle sine optjente fridage ved kalenderårets udgang, skal disse udbetales med januarlønnen med tillæg af feriepenge og pension, medmindre der er indgået en aftale med medarbejderen om senere afholdelse.

For medarbejdere ansat med jobløn kan værdien af fridagene dog ikke kræves udbetalt.

SH-opsparing
Søgnehelligdagsbetaling kan, i henhold til overenskomsten, ske på tre måder: Ved betaling af fuld løn på søgnehelligdage, ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen på de øvrige dage eller ved udbetaling af á conto fra medarbejderens SH-opsparing.

Har virksomheden valgt opsparingsordningen, skal medarbejderens søgnehelligdagskonto opgøres ved kalenderårets udgang.

Overskud på kontoen udbetales senest med lønudbetalingen for januar.

Der beregnes pensionsbidrag, men ikke feriegodtgørelse, ved udbetaling af overskuddet fra søgnehelligdagskontoen.

Ovenstående gælder for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

Er jeres virksomhed omfattet af en anden overenskomst, er I velkomne til at kontakte os for konkret rådgivning om, hvad der gælder i jeres tilfælde.

Del denne artikel: