Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

SIRI blåstempler endnu engang KA’s overenskomst i forhold til udlændinge

KA har holdt møde med SIRI, der endnu engang bekræfter, at KA's overenskomst er udtryk for sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår i forhold til udlændinge.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår – et vilkår
I forhold til ansættelse af medarbejdere fra såkaldte tredjelande – eksempelvis Ukraine – er det blandt andet en betingelse, at der er sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Det gælder for eksempel for praktikanter, fodermestre, driftsledere og ægtefæller i landbruget samt i forhold til ansættelse af fordrevne ukrainere.

KA’s overenskomst opfylder kravet
Er du dækket af KA’s overenskomst med Det Faglige Hus, opfyldes betingelsen om, at den udenlandske medarbejder er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

Det har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) tidligere udtalt flere gange. Det betyder, at i så fald skal der ikke foretages høring i sådanne sager, hvor man skal redegøre for, at betingelserne er opfyldt. Og SIRI skal ikke henvise til, hvad der gælder efter andre overenskomster.

Alligevel har medlemmer af KA desværre oplevet, at SIRI ikke har administreret derefter. Og deres hjemmeside – Ny i Danmark – har ikke været ajourført på dette område.

KA har været til møde
Vi har, på baggrund af den forkerte administration, holdt møde med SIRI, hvor vi havde taget nogle eksempler med.

SIRI bekræftede endnu engang, at hvis ansættelsen er omfattet af KA’s overenskomst, så er betingelsen om sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår opfyldt. Og derfor skal dette anerkendes uden yderligere sagsbehandling.

SIRI beklagede de fejl, der er sket, og gav udtryk for, at det igen vil blive indskærpet over for sagsbehandlerne – samt at de vil se på, hvad de kan gøre i forhold til at lave bedre beskrivelser på hjemmesiden Ny i Danmark.

Oplever du som KA-medlem, at sagsbehandlerne hos SIRI ikke følger dette, så bedes du kontakte os, så vi kan reagere.

Gode råd
Et godt råd er altid at bruge KA’s skabeloner til ansættelsesbeviser, således at KA’s logo fremtræder tydeligt. Dermed skaber du også visuel klarhed.

Derudover bør du tydeligt angive, at ansættelsen er omfattet af overenskomsten.

Et andet godt råd er ifølge SIRI at være opmærksom på, at der pt. er en del falske uddannelsespapirer fra særligt afrikanske lande i forbindelse med praktikanter.

Et tredje råd er, at SIRI ser eksempler på, at folk skifter over til den nye ordning for fordrevne ukrainere. Man bør være opmærksom på, at opholdet dermed ikke tæller med i forhold til muligheden for senere at få permanent opholdstilladelse. SIRI anbefaler, at man følger med på deres Q&A vedrørende konsekvenserne af skift mellem ordningerne.

Fortsat udfordring
Der er desværre ikke udsigt til, at online-skemaet bliver ændret, så man der kan afkrydse, at man er KA-medlem. Det er fortsat alene muligt på papirversionen. Det er stærkt utilfredsstillende, hvilket SIRI ikke er uenig i.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: