Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Status på overenskomst-forhandlingerne mellem Det Faglige Hus og KA

Der er nu opnået enighed med Det Faglige Hus om hovedoverenskomstdelen. Hovedpunkterne opridses her.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Siden overenskomstkravene blev udvekslet den 1. oktober 2021, har der været en række forhandlingsmøder.

Der er nu opnået enighed med Det Faglige Hus om hovedoverenskomstdelen og fagområdet industri.

Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Der er indgået aftale om en ny 3-årig overenskomstperiode gældende fra 1. marts 2022 til 28. februar 2025
  • Mindstelønnen for ufaglærte reguleres med 2,00 kr. pr. år og for faglærte med 3,50 kr. pr. år
  • Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år
  • Der indføres et nyt overenskomsttillæg for alle medarbejdere på 1,25% pr. år af den personlige løn
  • Anciennitetskravet reduceres fra 9 til 6 måneder i forhold til pension, feriefridage og løn under sygdom
  • Den ekstraordinære pensionsindbetaling under forældreorlov hæves fra 275 kr. til 300 kr. pr. uge
  • Optrapningsordning på pensionsområdet gældende for ny indmeldte medlemmer udvides fra 3 til 4 år

Alle KA-medlemmer skal særligt bemærke det nye overenskomsttillæg, så man allerede nu kan tage højde for det, hvis man har lønforhandlinger med sine medarbejdere inden 1. marts. 

Det øvrige arbejdsmarked har de senere år, i deres overenskomster, udviklet en fritvalgskonto. Det Faglige Hus og KA er enige om, at en fritvalgskonto er en administrativ byrde, som man ikke ønsker i vores overenskomst. Vi har derfor tænkt i alternativer, hvilket har ført til indførelsen af et overenskomsttillæg.

I løbet af de kommende uger vil de øvrige fagområder bliver forhandlet.

Alle forhandlingerne forventes afsluttet, så det samlede overenskomstresultat kan komme til afstemning på KAs generalforsamling den 4. marts 2022.

Del denne artikel: