Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Tilsyn holder særligt øje med databeskyttelse i ansættelsesforhold

Er du klar over, at Datatilsynet ved de kommende tilsyn blandt andet fokuserer på databeskyttelse i ansættelsesforhold?

Af: Inge Stisen

Siden den 25. maj 2018 har databeskyttelse været reguleret af databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov, der supplerer forordningen.

Det er Datatilsynet der, som uafhængig myndighed på området, fører tilsyn med, om reglerne om databeskyttelse overholdes.

Datatilsynet gennemfører planlagte tilsyn med fokus på bestemte temaer samt ad hoc tilsyn, der iværksættes på baggrund af konkrete henvendelser.

Datatilsynet har på sin hjemmeside offentliggjort de fire temaer, som det ved sit planlagte tilsyn vil have fokus på i andet halvår af 2019.

Et af temaerne er databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold, da der både før, under og efter et ansættelsesforhold behandles en stor mængde persondata.

Databeskyttelsen på dette område er kompleks, da forskellige regelsæt, herunder blandt andet databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster, har indflydelse på behandlingen af personoplysninger i ansættelsesforholdet.

Datatilsynet anfører endvidere, at det inden for det pågældende tema har valgt at se nærmere på følgende underemner:

  • Sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering.
  • Kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere – opfylder arbejdsgiver oplysningspligten?

På Datatilsynets hjemmeside kan du blandt andet læse mere om tilsyn og de øvrige temaer for de planlagte tilsyn i andet halvår af 2019.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte KA på telefon 82 132 132. Vi er også meget interesserede i at høre fra medlemmer, der har erfaring med Datatilsynets tilsyn.

Del denne artikel: