Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Uenighed med KF afgjort

Flere års strid med Kristelig Fagforening om, hvorvidt de må henvende sig direkte til arbejdsgivere, der er medlem af KA er nu afgjort ved voldgift. KF må ikke rette henvendelse i faglige spørgsmål og sager.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

KA er yderst tilfreds med voldgiftskendelsen, idet den nu sætter retningslinier for, hvornår KF må rette henvendelse til KA’s medlemsvirksomheder. Kendelsen fastslår, at KF hverken som hovedkontor eller de enkelte afdelingskontorer må rette henvendelse direkte til arbejdsgiverne i faglige spørgsmål og sager.

Målrettet information
De eneste tilfælde, hvor KF må rette henvendelse til KA medlemsvirksomheder, er, når der til arbejdsgiveren sker bekræftelse af valg af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, forespørgsel om fyraftensmøder eller f.eks. fremlæggelse af informationsmateriale.

“Henvendelsen skal ske i form af målrettet information til medarbejderen, og må ikke omhandle faglige spørgsmål og sager,” forklarer Karsten Høgild, direktør i KA.

Grænsen er trukket
“Efter flere års uenighed var det vigtigt at få sat en grænse for, hvad KF må og ikke må i forhold til vores medlemmer,” siger Karsten Høgild.

“Når vi endte med at indbringe spørgsmålet til voldgift for at få en endegyldig afklaring, så hænger det sammen med, at det er vigtigt, at vores medlemmer får en optimal rådgivning fra deres arbejdsgiverforening, hvis der opstår en faglig sag i en virksomhed. Arbejdsgiverne skal ikke selv sidde og afklare faglige spørgsmål eller fortolkning af overenskomster med en medarbejder fra KF. Det forekom tidligere.”

“Vi kom først ind i billedet, når arbejdsgiveren henvendte sig til os hvilket ofte var sent i forløbet. Derfor må retningslinierne være frem over, at arbejdsgiverne har dialog med KA og lønmodtagerne med KF. Det giver alt andet lige den bedste rådgivning for alle parter,” forklarer Karsten Høgild.

Flere år gammel strid
Sagen er flere år gammel. En ny organisationsaftale af 4. marts 2003, skulle have afklaret spørgsmålet. Alligevel gik der kun kort tid inden KF igen henvendte sig i konkrete sager direkte til KA medlemsvirksomheder på vegne af deres medlemmer. KA indbragte til sidst sagen til voldgift, hvor der var forhandling og procedure i efteråret 2004, og kendelsen blev afsagt 1. marts i år.

Del denne artikel: