Kontakt KAOm KAPresseGRATIS nyhedsbreve

KAs Feriegarantiordning

Hvad dækker KAs Feriegarantiordning?

Når en overenskomstforpligtet medlemsvirksomhed går konkurs, dækker KA tilgodehavende feriepenge i henhold til vores feriegarantiordning.

KAs feriegarantiordning dækker feriegodtgørelse for al løn udbetalt af virksomheden i virksomhedens medlemsperiode.

Feriegodtgørelse for ikke-udbetalt løn og løn udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond dækkes ikke, ligesom feriefridage og søgnehelligdagsbetaling heller ikke er omfattet. Disse krav henvises til Lønmodtagernes Garantifond.

Hvordan anmelder jeg et feriepengekrav

Du anmelder dit krav ved at sende en mail til KA på følgende adresse ferie@ka.dk med følgende dokumentation vedhæftet:

- Optjeningsmeddelelse fra Feriepengeinfo (modtaget i din e-boks)

- Lønsedler for optjeningsperioden (evt. bare den sidste i perioden/perioderne)

- Transporterklæring (download)

Har du ikke ovennævnte dokumentation, må du sende det, du har, hvorefter vi vil vurdere det fremsendte og kontakte dig, hvis vi har nogle spørgsmål.

For at mindske sagsbehandlingstiden mest muligt er det vigtigt, at vi modtager al dokumentation på én gang.

Du skal sende din henvendelse til ferie@ka.dk.

Hvad sker der, når jeg har anmeldt?

Når vi har modtaget den nødvendige dokumentation, så kontakter vi Feriepengeinfo og beder dem registrere KA som feriepengeudbetaler. Når den registrering er sket, så kan du søge om dine feriepenge på www.borger.dk/feriepenge.

Hvornår kan jeg få mine feriepenge?

Du kan søge om at få dine feriepenge udbetalt når det fremgår af feriepengeoversigten på www.borger.dk/feriepenge, at KA er registreret som feriepengeudbetaler.

Du skal dog være opmærksom på, at feriepengene først kan udbetales til dig op til 4 uger før, du holder ferie, eller hvis ferien allerede har været afholdt.

Det er vigtigt, at du ikke søger om feriepengene på www.borger.dk/feriepenge, før det fremgår af oversigten, at KA er feriepengeudbetaler. Hvis du søger, før KA er registreret som feriepengeudbetaler, vil det forlænge sagsbehandlingstiden, da Feriepengeinfo ikke umiddelbart kan overflytte en udbetalingsforpligtelse, hvis der ligger en ansøgning om udbetaling af feriepengene.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Da vi ved, det ofte har stor betydning for dig at få udbetalt feriepenge, er det vigtigt for os at have en hurtig sagsbehandlingstid, og vi bestræber os derfor på, at du kan søge feriepenge inden for 14 dage efter anmeldelsen til KA.

Dog vil sagsbehandlingstiden variere meget, alt efter hvor mange anmeldelser vi modtager, ligesom der kan være store forskelle fra sag til sag. I ugerne 30-32 må der påregnes en længere sagsbehandlingstid.

Når dokumentationen er på plads, udbetalingsforpligtelsen overflyttet, og du har søgt om din ferie via www.borger.dk/feriepenge, bestræber vi os på at udbetale feriepengene hurtigst muligt.

Har du yderligere spørgsmål?

Du kan kontakte KA ved at sende en mail til: ferie@ka.dk.

Når du kontakter KA, er det vigtigt, at du oplyser hvilken virksomhed, du var ansat i, samt din fødselsdato.

Til fagforeninger

Hent vejledning

Bemærk!

På grund af den kommende ferieperiode må det forventes, at sagsbehandlingstiden vil være forlænget med cirka fire uger.


 
BLIV MEDLEM
Vi hjælper og støtter danske SMVer og iværksættere

Ophavsretten tilhører KA - Kristelig Arbejdsgiverforening.

Du er velkommen til at dele artiklen vidt og bredt, så længe at du krediterer KA og henviser til KAs hjemmeside. Du må ikke bruge artiklen til kommercielle formål eller foretage ændringer i teksten.

CC BY-NC-ND 2.5

 

Kristelig Arbejdsgiverforening

Alsvej 7

8940 Randers SV

Tlf. 82 132 132

Mail: ka@ka.dk