Kontakt KAOm KAPresseGRATIS nyhedsbreve

Medarbejderforhold

Et ansættelsesforhold med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over otte timer skal der skrives en kontrakt på.

Læs vejledning.

Både kvinder og mænd kan tage barselsorlov. Der er dels nogle almene regler og aftaler, som er defineret af overenskomsten.

Læs mere.

Rammerne om ferie er fastlagt både af overenskomsten og af ferieloven. KAs feriegarantiordning kan være et aktiv.

Ferie og øvrige fridage

Søgnehelligdage

Lukket mellem jul og nytår

Hvis en medarbejder skal opsiges, gælder der en række regler og varsler, som blandt andet er bestemt af overenskomsten.

Generel vejledning

G-dage

Hjemsendelse og arbejdsfordeling

Ved sygefravær bliver en sygefraværssamtale og en fastholdelsesplan relevante værktøjer for arbejdsgiveren.

Sygefravær

Sygedagpenge


 
BLIV MEDLEM
Vi hjælper og støtter danske SMVer og iværksættere

Ophavsretten tilhører KA - Kristelig Arbejdsgiverforening.

Du er velkommen til at dele artiklen vidt og bredt, så længe at du krediterer KA og henviser til KAs hjemmeside. Du må ikke bruge artiklen til kommercielle formål eller foretage ændringer i teksten.

CC BY-NC-ND 2.5

 

Kristelig Arbejdsgiverforening

Alsvej 7

8940 Randers SV

Tlf. 82 132 132

Mail: ka@ka.dk