Kontakt KAOm KAPresseGRATIS nyhedsbreve

Et godt arbejdsmiljø

Som arbejdsgiver har du både en række rettigheder og pligter, som skal sikre det gode arbejdsmiljø. Staten stiller også værktøjer til rådighed, som kan bistå dig i arbejdet med arbejdsmiljøet.

I denne sektion om arbejdsmiljø finder du oplysninger, som du har brug for i det praktiske arbejde med sundhed og sikkerhed på din arbejdsplads.

Sektionen af udarbejdet efter, at en større ændring af lov om arbejdsmiljø trådte i kraft den 1. oktober 2010.

Arbejdet med sikkerhed og sundhed skal foregå efter en række fastlagte retningslinjer.
Læs mere »

Arbejdsmiljørepræsentanter skal have en tre dage lang arbejdsmiljøuddannelse. Derudover kan arbejdsgiveren vælge at tilbyde repræsentanterne en supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage.
Læs mere »

Alle virksomheder skal udarbejde en systematisk og detaljeret beskrivelse af arbejdspladsen, arbejdsprocedurer og arbejdsmiljøfaktorer - den såkaldte APV (ArbejdsPladsVurdering).
Læs mere »

Arbejdstilsynet har flere roller. De mest almindelige opgaver er, at tilsynet rådgiver virksomheder om arbejdsmiljø, og at det kontrollerer virksomheders arbejdsmiljø.
Læs mere »

I bekendtgørelsen om unges arbejde er der skitseret en række krav til organiseringen af arbejdet for lønmodtagere under 18 år. Blandt andet skal arbejdet tilpasses den unges alder, og der skal gives en grundig oplæring og føres et effektivt tilsyn.
Læs mere »

Hvad gør du, hvis der sker ulykker på din virksomhed, eller hvis en af dine ansatte rammes af en sygdom som følge af arbejdet? I udgangspunktet er det altid arbejdsgivers ansvar at tegne en arbejdsskadeforsikring.
Læs mere »

I arbejdsmiljøloven findes straffebestemmelser for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Man skeler mellem subjektivt og objektivt ansvar.
Læs mere »


 
BLIV MEDLEM
Vi hjælper og støtter danske SMVer og iværksættere

Ophavsretten tilhører KA - Kristelig Arbejdsgiverforening.

Du er velkommen til at dele artiklen vidt og bredt, så længe at du krediterer KA og henviser til KAs hjemmeside. Du må ikke bruge artiklen til kommercielle formål eller foretage ændringer i teksten.

CC BY-NC-ND 2.5

 

Kristelig Arbejdsgiverforening

Alsvej 7

8940 Randers SV

Tlf. 82 132 132

Mail: ka@ka.dk