Kontakt KAOm KAPresseGRATIS nyhedsbreve

Barsel og refusion

Medarbejdere ansat i henhold til overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus har krav på løn under en del sin barsel. Som medlem af KA er du via barselsfonden sikret refusion for din lønudgift i den forbindelse. Nedenfor gennemgår vi medarbejderens ret til fravær og betaling i henhold til overenskomsten og hvordan du søger om refusion fra KAs barselsfond.

 

Mødre

Når en kvindelig medarbejder skal på barsel, giver overenskomsten ret til løn i:

 • 4 uger før forventet fødsel/adoptionstidspunktet (graviditetsorlov)
 • 14 uger efter fødslen/adoptionstidspunktet (barselsorlov) og
 • 10 uger efter barselsorloven, dog maksimalt kr. 160,00 pr. time (forældrorlov)

Det vil sige, at medarbejderen maksimalt har ret til løn i 28 uger.

 

Fædre og medmødre

Kommende fædre eller medmødre har også ret til fravær i forbindelse med familieforøgelse. Overenskomsten giver ret til fuld løn under:

 • 2 ugers fædreorlov som skal placeres indenfor de første 14 uger efter fødslen/adoptionstidspunktet
 • 10 ugers forældreorlov i perioden fra den 15. til den 24. uge efter fødslen/adoptionstidspunktet. Betalingen kan maksimalt udgøre kr. 160,00 pr. time

Det vil sige, at medarbejderen maksimalt har ret til løn i 12 uger. 

For ovenstående fraværsperioder er det en betingelse, at medarbejderen på det forventede fødselstidspunkt/adoptionstidspunkt har 9 måneders anciennitet inden for de seneste 12 måneder.

 

Ansøg om refusion af barselsdagpenge

Når du betaler løn til din medarbejder på barsel, har du ret til refusion af barselsdagpengesatsen. Du skal anmode om refusion via www.virk.dk pt. senest 8 uger efter udløbet af en orlovsperiode, hvor du har betalt løn. Vi anbefaler dog, at du anmoder umiddelbart efter hver lønudbetaling.

 

KAs barselsfond

Som medlem af KA får du refunderet differencen mellem medarbejderens løn og barselsdagpengesatsen.

Barselsfonden refunderer

 • Løn udbetalt under fraværet
 • Arbejdsgiverbetalt pension under fraværet, herunder ekstraordinært bidrag
 • Søgnehelligdagsbetaling under fraværet

Vær opmærksom på, at feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg optjent under fraværet ikke refunderes.

Det er en betingelse for at få refusion fra KAs barselsfond, at medarbejderen på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet inden for de seneste 12 måneder. Derudover gælder vedtægterne for KAs barselsfond.

 

Særlig om adoption og refusion

I forbindelse med adoption, giver barselsloven ret til fravær og barselsdagpenge fra den dag, hvor medarbejderen rejser fra Danmark for at modtage barnet, dog maksimalt 4 uger før det forventede adoptionstidspunkt. I henhold til overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus har kvindelige adoptanter på lige fod med andre kvinder, ret til fravær med løn i 4 uger før det forventede fødselstidspunkt/adoptionstidspunkt. Virksomheden kan dog kun opnå refusion fra barselfonden fra det tidspunkt, hvor medarbejderen rejser fra Danmark og derved er dagpengeberettiget, dog maksimalt 4 uger før det forventede fødselstidspunkt.

 

Ansøg om refusion fra KAs barselsfond

Du kan først søge om refusion fra KAs barselsfond, når du er færdig med at betale løn, dog senest 12 måneder efter barnet er født eller adopteret. 

Sammen med et ansøgningsskema, skal vi bruge følgende:

 • Ansættelsesbevis med underskrifter
 • Lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen
 • Lønsedler for refusionsperioden
 • Kopi af refusionsbetalingerne fra Udbetaling Danmark.

 

Overgangsregler

For forældreorlov påbegyndt før den 17. september 2017 refunderes medarbejderens løn under fraværet i op til 12 uger.

 

Få mere at vide

Du kan læse mere om retten til fravær og betaling under barsel i overenskomsten.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA på telefon 82 132 132 eller ka@ka.dk 

Husk:

 • Ansættelsesbevis med underskrifter
 • Lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen
 • Lønsedler for refusionsperioden
 • Kopi af refusionsbetalingerne fra UdbetalingDanmark.

 
BLIV MEDLEM
Vi hjælper og støtter danske SMVer og iværksættere

Ophavsretten tilhører KA - Kristelig Arbejdsgiverforening.

Du er velkommen til at dele artiklen vidt og bredt, så længe at du krediterer KA og henviser til KAs hjemmeside. Du må ikke bruge artiklen til kommercielle formål eller foretage ændringer i teksten.

CC BY-NC-ND 2.5

 

Kristelig Arbejdsgiverforening

Alsvej 7

8940 Randers SV

Tlf. 82 132 132

Mail: ka@ka.dk