Kontakt KAOm KAPresseGRATIS nyhedsbreve

Barselsfond og refusion

Med KAs barselsfond er medlemmer af KA sikret refusion. I denne artikel gennemgår vi regler og rammer, og hvordan du søger om refusion fra KAs barselsfond.

Husk:

 • Ansættelsesbevis med underskrifter
 • Lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen
 • Lønsedler for refusionsperioden
 • Kopi af refusionsbetalingerne fra UdbetalingDanmark.

Kvindelig medarbejder

Når en kvindelig medarbejder skal på barsel, så er arbejdsgiver i henhold til overenskomsten per. 17. september 2017 forpligtet  til at betale den pågældende medarbejder fuld løn i:

 • 4 uger før det forventede fødselstidspunkt (graviditetsorlov)*,
 • 14 uger efter fødslen (barselsorlov) og
 • 10 uger efter barselsorloven, dog maksimalt kr. 160,00 pr. time (forældreorlov).

* Bemærk ved adoption refunderes for så vidt angår tiden før modtagelsen af barnet alene for den periode, hvor man er dagpengeberettiget. Ifølge barselsloven § 8 har kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn ret til fravær fra arbejdet (og dermed barselsdagpenge) i op til 4 uger før modtagelse af barnet. Det betyder, at man først får dagpenge og refusion fra den dag, hvor man rejser fra Danmark, dog maksimalt 4 uger før modtagelsen af barnet.

Det vil sige, at arbejdsgiver sammenlagt er forpligtet til maksimalt at betale løn i 28 uger.

Mandlig medarbejder

En mandlig medarbejder har også ret til fravær i forbindelse med familieforøgelse.

I den forbindelse, og i det omfang, at medarbejderen gør brug af sin ret til fravær, er arbejdsgiver forpligtet i henhold til overenskomsten til at betale den pågældende medarbejder fuld løn i:

 • 2 ugers fædreorlov, som skal placeres indenfor de første 14 uger efter fødslen.
 • 10 ugers forældreorlov der efter aftale kan placeres i perioden fra den 15. til den 40. uge efter fødslen, dog maksimalt kr. 160,00 per time. De 10 uger skal afholdes samlet.

Det vil sige, at arbejdsgiver sammenlagt er forpligtet til maksimalt at betale løn i 12 uger.

Det er i begge tilfælde en betingelse, at medarbejderen på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet indenfor 12 måneder.

KAs barselsfond

Medlemmer af KA betaler via medlemskabet til KAs barselsfond. Barselsfonden refunderer:

 • Løn udbetalt under fraværet
 • Arbejdsgiverbetalt pension under fraværet
 • Ekstraordinært arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag jf. overenskomst § 35, stk. 6
 • Evt. søgnehelligdagsbetaling under fraværet

En arbejdsgiver, som udbetaler løn under fraværet, er berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som medarbejderen ellers ville have haft ret til fra kommunen, jf. barselsloven § 39. Udbetalingen fra barselsfonden udgør derfor forskellen mellem den til enhver tid gældende barselsdagpengesats og lønnen. Det bemærkes, at feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg optjent under fraværet ikke refunderes.

Det er en betingelse for at få refusion fra KAs barselsfond, at den medarbejder, der søges refusion for, opfylder betingelserne i henhold til overenskomsten for at oppebære fuld løn. Det vil sige, at medarbejderen på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet indenfor 12 måneder.

Ansøgning om refusion

Der skal først ansøges om refusion fra KAs barselsfond, når arbejdsgiver er færdig med at betale løn, dog senest 12 måneder efter barnet er født. Sammen med selve ansøgningsskemaet, skal følgende dokumentation medsendes:

 • Ansættelsesbevis med underskrifter
 • Lønsedler for perioden 9 måneder før fødslen
 • Lønsedler for refusionsperioden
 • Kopi af refusionsbetalingerne fra Udbetaling Danmark.

Ansøgningen behandles af KA’s juridiske afdeling, og efter godkendelse af ansøgningen, indsættes pengene på den konto, der er oplyst på ansøgningsskemaet.

Bemærk. For forældreorlov påbegyndt før den 17. september 2017 refunderes løn under fravær i op til 12 uger.

KA flex medlemmer

KA flex medlemmer er ikke forpligtet af overenskomstens bestemmelser om barselsorlov.

KA flex medlemmer betaler dog også til KA-barselsfond og er således berettiget til refusion herfra. Det skal dog bemærkes, at der også for KA flex medlemmernes vedkommende alene refunderes i de perioder som fremgår af overenskomsten, se ovenfor.

For yderligere oplysninger, se venligst overenskomsten § 35 og vedtægterne for KAs barselsfond.

Derudover er I velkomne til at kontakte KA på telefon 82 132 132 eller ka@ka.dk.


 
BLIV MEDLEM
Vi hjælper og støtter danske SMVer og iværksættere

Ophavsretten tilhører KA - Kristelig Arbejdsgiverforening.

Du er velkommen til at dele artiklen vidt og bredt, så længe at du krediterer KA og henviser til KAs hjemmeside. Du må ikke bruge artiklen til kommercielle formål eller foretage ændringer i teksten.

CC BY-NC-ND 2.5

 

Kristelig Arbejdsgiverforening

Alsvej 7

8940 Randers SV

Tlf. 82 132 132

Mail: ka@ka.dk