Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Vejlegård-konflikt – Arbejdsretten får ikke det sidste ord

Dagens afgørelse i Arbejdsretten er et nederlag for den danske model, mener KAs direktør Karsten Høgild, som bebuder, at kampen for respekt om KA/Krifa-overenskomsten fortsætter.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Stefan Vase

Ved dagens møde i Arbejdsretten gav de tre dommere med højesteretsdommer og retsformand Anders Rørdam i spidsen KA medhold i, at 3F gik for langt, da de opfordrede potentielle kunder på Restaurant Vejlegården til at holde sig væk, og da de forhindrede restauranten i at komme af med affald. Det skete med henvisning til, at man ikke må fjerne en virksomheds eksistensgrundlag.

At sympatikonflikten også berørte postomdeling, forholdt Arbejdsretten sig ikke til.

KA havde som primær påstand bedt Arbejdsretten om at vurdere rimeligheden i at iværksætte sympatikonflikt mod en virksomhed med en anerkendt, kollektiv overenskomst – hvorved 3F bruger de samme konfliktmidler overfor en overenskomstdækket virksomhed som en virksomhed, der ikke er omfattet af en overenskomst. Men det afviste Arbejdsretten.

Mangel på respekt for den danske model
I følge Karsten Høgild, direktør i KA, var dagens afgørelse et nederlag for den danske model:

“På den danske models vegne er vi ærgerlige over, at Arbejdsretten ikke benyttede muligheden til at fastlægge en praksis, der kunne betyde, at det i en konflikt har en betydning, om en virksomhed har overenskomst eller ej. Det ville Arbejdsretten ikke, og det er et nederlag for den danske model,” fastslår Karsten Høgild.

Han noterer sig dog med tilfredshed, at 3F ikke blev frifundet med dagens dom:

“Vi glæder os over, at Arbejdsretten har givet os medhold i, at 3F er gået for langt i deres sympatikonflikter overfor Vejlegården. Vi finder det meget mærkværdigt, at 3F, der ellers hylder den danske model, udviser så lidt respekt for den gennem deres konfliktmidler som opfordringer til kundeboykot,” bemærker han.

Arbejdsmarkedet er blevet en kastebold
Karsten Høgild tager til efterretning, at Arbejdsrettens manglende vilje til at ændre praksis skyldes, at Folketinget indtil videre har afvist forslag om at begrænse lønmodtageres konfliktret overfor virksomheder, der allerede er overenskomstdækket.

“Vi glæder os over, at Arbejdsretten har givet os medhold i, at 3F er gået for langt i deres sympatikonflikter overfor Vejlegården. Vi finder det meget mærkværdigt, at 3F, der ellers hylder den danske model, udviser så lidt respekt for den gennem deres konfliktmidler som opfordringer til kundeboykot.”

Karsten Høgild, direktør, KA

“Det er en interessant begrundelse. Arbejdsretten mener ikke, at de kan gribe ind, når Folketinget i deres tidligere behandling af spørgsmålet ikke har haft vilje til at ændre på reglerne,” siger Karsten Høgild.

Alle sender bolden videre
Det skaber ifølge KAs direktør en fastlåst situation på det danske arbejdsmarked, fordi politikerne har bedt arbejdsmarkedets parter – herunder Arbejdsretten – om at finde en løsning.

“Det er bekymrende, at alle på den måde sender bolden videre. Imens har 3F frit spil til at fortsætte deres aggressive adfærd mod virksomheder, der allerede har en overenskomst. Det sker på trods af, at et flertal af Folketingets partier har tilkendegivet, at de finder denne typer konflikter urimelige,” påpeger han.

Men nu er der ikke andet for end at gå tilbage til politikerne:

“Vi vil gerne, at politikerne gør det klart overfor LO, at konflikter mod overenskomstdækkede virksomheder er urimelige, og at de må ophøre. Det er urimeligt, at KAs medlemmer og virksomheder uden overenskomst skæres over en kam,” understreger Karsten Høgild.

Del denne artikel: