Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Kompensations-ordninger justeres

Folketinget har besluttet at udfase de generelle corona-kompensationsordninger pr. 1. juli 2021. Ordningerne erstattes af nye tilpassede ordninger, som fokuserer særligt på udsatte virksomheder.

Foto: Colourbox

Faste omkostninger

Der etableres en ny og tilpasset kompensationsordning for faste omkostninger og faste omkostninger light med et skærpet krav til omsætningsnedgang på 45 procent.

Ordningen vil gælde fra den 1. juli 2021 og tre måneder frem – det vil sige til og med den 30. september.

Ordningen vil basere sig på den eksisterende trappemodel, begyndende med en kompensationssats på 55 procent ved en omsætningsnedgang på 45 procent.

Ordningen samt ordningen for selvstændige, som beskrives neden for, vil fortsat kunne anvendes af virksomheder, der enten er tvangslukkede eller eventuelt måtte blive tvangslukkede i forbindelse med lokale tilfælde med udbredt coronasmitte og deraf følgende nedlukninger, eller som er lukket ved forbud via bekendtgørelse.

Ordningen gælder også institutioner med mindst 50 procent offentlig støtte.

 

Selvstændige

Der etableres en ny og tilpasset kompensationsordning for særligt udsatte selvstændige, der har et omsætningstab på minimum 45 procent samt tvangslukkede selvstændige uden omsætning.

Ordningen vil gælde fra den 1. juli 2021 og tre måneder frem – det vil sige til og med den 30. september.

Den tilpassede kompensationsordning kan benyttes af selvstændige, som enten har ansatte svarende til minimum én fuldtidsansat eller har modtaget kompensation for faste omkostninger.

Selvstændige vil i ordningen kunne få kompenseret 90 procent af deres omsætningstab, dog maksimalt 33.000 kroner pr. måned for selvstændige med ansatte og 30.000 kroner pr. måned for øvrige selvstændige for juli og august og 20.000 kroner pr. måned i september 2021.

Selvstændige, der modtager mere end 23.000 kroner i kompensation om måneden, må maksimalt trække 23.000 kroner ud af virksomheden i gennemsnit om måneden i kompensationsperioden.

Selvstændige, der er ramt af forbud mod at holde åbent, og som ikke har nogen omsætning, vil kunne få kompenseret 100 procent af deres omsætningstab, dog maksimalt 33.000 kroner pr. måned for selvstændige med ansatte og 30.000 kroner pr. måned for øvrige selvstændige, som opfylder ordningens betingelser. Her gælder også grænsen på maksimalt 23.000 kroner pr. måned.

 

Låne- og garantiordninger

Garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til henholdsvis SMV’er og store virksomheder forlænges til og med den 30. september 2021 for at sikre en god transition væk fra kompensationsordningerne.

COVID-19-matchfinansieringsordningerne i Vækstfonden forlænges ligeledes til og med den 30. september 2021.

Set i lyset af den begyndende normalisering i markedet justeres matchfinansieringsordningerne, så kravet om privat medfinansiering øges til 33 procent, ligesom der indføres et mere eksplicit krav om, at virksomheden skal være negativt påvirket af COVID-19 for at få adgang til ordningerne.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her