Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Løn og pension

Hvad er mindstelønnen?

Mindstelønnen i overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus finder du i de forskellige fagoverenskomster. Det er den mindste løn, du må betale på det pågældende område. I andre overenskomster findes ofte tilsvarende mindsteløns- eller normallønssatser.

På virksomheden uden overenskomst gælder nogle lovgivningsmæssige begrænsninger for visse ansættelsesforhold, fx fleksjobbere, elever mv., men derudover er der ikke ellers fastsat nogen almindelig mindsteløn. For de fleste stillinger på ikke-overenskomstdækkede virksomheder fastsættes lønnen derfor ved fri forhandling mellem virksomheden og medarbejderen/ansøgeren.

Hvad er bruttoløn i overenskomsten?

I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus anvendes begrebet bruttoløn om en form for flat-rate løn, der kan inkludere alle arbejdstidsbestemte tillæg, herunder både tillæg for arbejde på særlige tidspunkter og overarbejdstillæg.

Ved fastsættelsen af bruttolønnen bør du som arbejdsgiver lave en prognose over, hvor mange arbejdstidsbestemte tillæg, der udløses hen over en given periode, og den personlige løn bør derefter tillægges et beløb pr. time eller måned svarende til gennemsnittet af prognosen.

Hvis lønnen fastsættes som en bruttoløn, skal både den personlige løn og bruttolønnen fremgå af ansættelsesbeviset. Bruttolønnen kan fastlægges for en periode på op til et år.
Der kan kræves efterbetaling, hvis bruttolønnen er fastsat for lavt.

Hvad er jobløn i overenskomsten?

Jobløn er en opgavebestemt løn, hvor medarbejderen ikke aflønnes efter den tid, der bruges på arbejdet, men derimod for den opgave, der udføres. Joblønnede medarbejdere får altså ikke særskilt overarbejdsbetaling eller tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, og lønnen skal fastsættes højere end for tilsvarende ikke-joblønnede stillinger, så den afspejler de gener og/eller det ansvar, der er forbundet med stillingen.

Efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus kan der kun indgås aftaler om ansættelse på jobløn med ledende medarbejdere og med medarbejdere, der i høj grad selv kan tilrettelægge deres arbejdstid.

Hvornår skal jeg betale pension til min medarbejder?

Efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus har dine medarbejdere krav på pension, når de har været ansat under overenskomsten i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder. Har de dokumenterbart haft arbejdsmarkedspension i et tidligere ansættelsesforhold, har de dog krav på pension straks fra tiltrædelsen.

Pensionsbidraget udgør pt. mindst 14,5 %. Heraf skal du som arbejdsgiver betaler 10 % og medarbejderne 4,5 %. Læs mere om pension i overenskomstens § 14 og læs mere om KAs pensionsudbyder.

Løn og pension

Løn og pension er i høj grad et overenskomstanliggende. I overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus er aftalt en lang række satser for løn, tillæg og pension. 

Overenskomsten indeholder også nogle særlige lønformer, som du blandt andet kan læse om nedenfor.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller overvejelser, er du velkommen til at kontakte KA på tlf. 82 132 132 eller jura@ka.dk.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her