Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Arbejdspladsvurdering

APV er lovpligtigt. Mindst hvert tredje år, skal alle typer virksomheder med ansatte lave en APV

Formålet er at få en indikation om forhold på arbejdspladsen, som har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder både fysisk og psykisk. Der er ikke faste regler eller metoder for, hvordan det skal gøres. Det vigtige er, at det bliver gjort, og at der bagefter bliver lavet en plan for, hvad der skal gøres for ændre på ting, hvornår det skal være gjort, og hvem der har ansvaret. Planen skal være tilgængelig for alle berørte medarbejdere. APV’en skal ikke laves for Arbejdstilsynets skyld, men fordi den er et rigtig godt ledelsesværktøj.

Hvorfor skal der udarbejdes en APV?
Formålet med APV’en er at få et overblik over din virksomheds arbejdsmiljø, og hvilke forhold, der evt. skal forbedres, samt lægge en plan herfor. Det gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og APV’en hjælper dig med at opretholde og sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Hvor ofte skal der udarbejdes APV?
Der skal udarbejdes APV som minimum hvert tredje år. Dog skal APV’en opdateres, hvis der sker ændringer i arbejdet, fx nye fremgangsmåder og værktøjer. Det gælder også, hvis du som arbejdsgiver får ny viden om eksisterende forhold af betydning i arbejdsmiljøet.

Hvordan skal APV’en udarbejdes?
Udover at den skal være skriftlig, er der ikke faste regler for, i hvilken form APV’en skal udarbejdes. Det vigtige er, at det bliver gjort, og at der efterfølgende bliver lavet en plan for, hvad der skal gøres for ændre på ting, hvem der har ansvaret for de forskellige punkter/tiltag, og hvad tidsrammen herfor er. Planen skal være tilgængelig for alle berørte medarbejdere.

APV’en indeholder 5 faser:

  • Identifikation af arbejdsmiljøproblemer
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioriteret handlingsplan
  • Opfølgning

Der kan desuden være branchespecifikke krav, som din virksomhed skal tage højde for. Læs mere om sådanne særregler her.

Kemisk APV

Hvis der i virksomheden benyttes faremærkede produkter/materialer, så skal der også laves en kemisk APV. Den kemiske APV indeholder bl.a. information om produkterne, hvordan man håndterer dem og plan for hvordan man håndterer uheld med det pågældende produkt. I boksen til højre findes værktøjer som kan hjælpe med at lave den kemiske APV.

Hvordan kan jeg undersøge mine medarbejderes trivsel?
Som led i APV’en kan du som arbejdsgiver foretage trivselsundersøgelser blandt dine medarbejdere. Det er særligt let og overskueligt, hvis du anvender værktøjet iAPV, der også nemt lader dig sammenligne resultater fra gang til gang, så du nøje kan følge udviklingen og se, om de iværksatte tiltag fungerer, eller om der skal sættes yderligere ind.

Yderst til højre på siden kan du finde relevante skemaer.

MEDLEMSTILBUD

Lav APV på nettet - helt gratis

Nu kan det blive meget lettere for dig at lave din APV. Alle medlemmer af KA får nemlig gratis adgang til at benytte internetbaseret APV.

Systemet, der hedder iAPV, er meget nemt at bruge. Det kan sættes op til automatisk at rykke for svar, og lige så snart data er indsamlet, kan du se, hvor der er noget at komme efter.  Kontakt Jesper Olesen  på jesper@ka.dk eller udfyld nedenstående formular for at komme i gang.

Bliv kontaktet og hør mere om APV

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.