Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Vores historie

KA – Kristelig Arbejdsgiverforening – tager sin begyndelse med oprettelsen af Kristeligt Dansk Fællesforbund (KDF) i 1899. Oprettelsen var arbejdsgivere og lønmodtagere fælles om, og de mødtes under nøgleordene samarbejde og dialog.

Baggrunden for at stifte KDF var, at mange mennesker med et kristent livs- og menneskesyn ikke kunne forlige sig med at bekæmpe hinanden via lange og dyre konflikter. Derfor udtænkte man et alternativ til konfliktløsning: forhandling – mægling – voldgift.

I 1931 blev man enige om, at tiden var moden til at splitte KDF op i en arbejdsgiver- og en lønmodtagerdel, og siden da har KA været en uafhængig og selvstændig arbejdsgiverforening.

Frem til 1960 var KA en stor forening med mange medlemmer, men i ’60erne og ’70erne faldt medlemstallet drastisk, og midt i ’80erne blev bunden nået med et par hundrede medlemsvirksomheder. Siden er antallet af medlemmer vokset støt og roligt, så KA i dag er arbejdsgiverforening for knap 1400 virksomheder.

KAs medarbejdere rådgiver dagligt medlemmer i alle former for spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedets love og overenskomster.

KA har gennem alle årene haft hovedkontor i Randers, og i 2011 rykkede organisationen ind i sit nuværende domicil på Alsvej.

KAs engelske navn er: “The Association of Christian Employers”.

Karsten Høgild - Direktør

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om KAs historie!

Dir. tlf.: +45 82 132 101
Mail: karsten@ka.dk

Kristelig Arbejdsgiverforening gennem 90 år

Du kan bestille bogen “Det frie valg – Kristelig Arbejdsgiverforening gennem 90 år” ved at benytte formularen nedenfor.

Prisen er 249,95 kroner incl. moms + 50 kroner i forsendelsesomkostninger.

Her kan du læse lidt om bogen:

Målet var et arbejdsmarked med overenskomster og ordnede forhold, men uden strejker, lockouter og demonstrationer.

Arbejdsgivere og arbejdstagere var nemlig grundlæggende i samme båd og havde en fælles interesse i virksomhedens liv og vækst. Konflikter måtte løses ved fredelig voldgift og ikke ved hadefulde konfrontationer, samfundsskadelige aktioner eller politiske indgreb.

Sådan var tanken, da arbejdsgivere og arbejdstagere i 1899 gik sammen i Kristeligt Dansk Fællesforbund. Og det var fortsat grundlaget, da Kristelig Arbejdsgiverforening i 1931 blev etableret som en selvstændig arbejdsgiverforening.

Dette harmonisyn stred grundlæggende mod konfliktsynet i hovedaftalen mellem den traditionelle, socialdemokratisk prægede fagbevægelse og Dansk Arbejdsgiverforening. I fagbevægelsens øjne var ”de gule” en parasit og en abnormitet, som skulle udryddes med alle midler.

Derfor er Kristelig Arbejdsgiverforenings historie på trods eller måske netop på grund af harmonisynet en fortælling om evige kampe for friheden til at vælge en anden vej på arbejdsmarkedet.

Denne bog handler om Kristelig Arbejdsgiverforenings udvikling og kampen for det frie valg på arbejdsmarkedet gennem 90 år. Men det er også historien om et arbejdsmarked og et samfund i evig forandring, om opslidende konflikter og om mennesker, som nægtede at give op.

Bogen er skrevet af Lars Christensen, der ph.d. i historie og forfatter. Han har blandt andet skrevet bøgerne “En sikker borgerlig stemme. Det Konservative Folkeparti gennem 100 år” og “Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse.”

Bestil bogen “Det frie valg”

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Adresse