Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Barnets sygedag

Retten til fravær ved børns almindelige sygdom – såsom feber, forkølelse og influenza – er ikke reguleret i lovgivningen.
Din medarbejders ret til fravær og evt. betaling afhænger derfor af flere faktorer, herunder om ansættelsen er omfattet af en overenskomst, indholdet af ansættelsesbeviset, personalepolitik mv.
Nedenfor kan du læse mere om de forskellige faktorer.

Brug for hjælp?

Anne Elkjær Bøstrup - Juridisk konsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 148
Mail: anne@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Generelt:

Hvis din medarbejder er omfattet af KA’s overenskomst med Det Faglige Hus, har din medarbejder ret til frihed med fuld løn på barnets sygedag. Det er ikke et krav, at det er barnets 1. sygedag i en sygdomsperiode. Fraværet må derfor gerne placeres på barnets 2. eller 3. sygedag i en sygdomsperiode, men der gives alene ret til én dags betalt frihed.

Friheden gives til pasning af børn under 12 år, og kun den ene af forældrene har ret til denne frihed. Friheden gives på betingelse af, at det er nødvendigt af hensyn til pasning af det syge barn, og at anden pasning ikke er mulig. 

Hvis barnet bliver sygt i løbet af en arbejdsdag, og din medarbejder forlader arbejdspladsen for at passe sit barn, har medarbejderen brugt sin ”barnets sygedag” i henhold til KA’s overenskomst med Det Faglige Hus. Der er altså ikke ret til endnu en dag med betalt fravær.

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed er omfattet af en anden overenskomst, kan der være andre regler for barnets sygedag.

Hvis ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst, har din medarbejder som udgangspunkt ikke ret til at holde fri i forbindelse med barnets sygdom. Som regel vil en arbejdsgiver dog altid forsøge at imødekomme medarbejderens behov for at tage fri for at passe sit barn.

Hvis du giver din medarbejder lov til at holde fri, så er det som udgangspunkt for medarbejderens egen regning, medmindre I har aftalt andet i ansættelsesbeviset, en personalehåndbog, personalepolitikker eller lignende. 

Du kan også give din medarbejder mulighed for at afspadsere, afholde ferie eller andet, hvis det giver mening for din virksomhed.

Der er ingen begrænsning for, hvor mange antal barnets sygedage, din medarbejder har ret til på et år.

Medarbejderen har efter KA’s overenskomst med Det Faglige Hus ret til én sygedag pr barns sygdomsperiode. Hvis en medarbejders barn fx er syg med influenza om mandagen og syg med ondt i hovedet om fredagen, så er det to forskellige sygdomsforløb, som giver medarbejderen ret til 2 barns sygedage med løn denne uge.

Du kan som arbejdsgiver forlange dokumentation for, at medarbejderens barn faktisk er syg, fx i form af en lægeerklæring.

Hvis medarbejderen er meget fraværende pga. barnets sygedag, kan en opsigelse af medarbejderen grundet for meget fravær efter omstændighederne være saglig. Vi anbefaler dog, at du starter med at kalde medarbejderen ind til en samtale om situationen, så medarbejderen får lejlighed til at udtale sig. Hvis situationen ikke ændrer sig, anbefaler vi, at du kontakter os for rådgivning om det videre forløb.

Barnets juridiske forældre kan afholde barnets sygedag. Dvs., at medarbejderen har denne ret, uanset om der er tale om biologiske børn, adopterede børn, donorbørn mv., så længe medarbejderen har forældremyndighed over barnet.

Udover de juridiske forældre kan stedforældre, andre forældremyndighedsindehavere og personer – der bor sammen i varigt samliv med en af ovenstående samt barnet- have ret til at afholde barnets sygedag.

Forældrebegrebet udvikler sig over tid. Er du i tvivl om, om din medarbejder har ret til barnets sygedag med løn, så kontakt juridisk afdeling.

Hvis der opstår tvingende familiemæssige årsager, har din medarbejder iht. Familiefraværsloven ret til fravær fra sit arbejde uden løn.

Loven omhandler de tilfælde, hvor der er tale om et kortvarigt fravær i tilfælde af sygdom eller ulykke, hvor medarbejderens tilstedeværelse er nødvendig, indtil der er taget hånd om situationen. Det kan fx være et familiemedlem, der kommer ud for en ulykke, eller et barn, der kommer til skade i skolen. 

Der er også ret til fravær uden løn 5 dage om året i tilfælde af, at et familiemedlem eller en person i medarbejderens husstand har behov for væsentlig omsorg og støtte i tilfælde af alvorlig sygdom som fx Alzheimers, Parkinsons og kræft. I disse tilfælde er der ikke på samme måde opstået et akut behov, og du har derfor også i højere grad mulighed for at planlægge fraværet sammen med medarbejderen.