Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Overenskomsttillæg

Med overenskomsten 2022-2025 blev overenskomsttillægget vedtaget. Dette tillæg har alle medarbejdere, som er ansat under overenskomsten med KA og Det Faglige Hus, ret til. 

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om overenskomsttillæg herunder. 

 

Brug for hjælp?

Steen Elkjær - Advokat (L)

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 143
Mail: steen@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Generelt:

Overenskomsttillægget har alle dine medarbejdere, som er ansat under overenskomsten med KA og Det Faglige Hus, ret til. Der er ikke noget anciennitetskrav – alle har ret til tillægget fra dag ét.

Pr. 1. marts 2024 udgør overenskomsttillægget 3,75 %. Tillægget skal beregnes af den ferieberettigede løn.

Overenskomsttillægget skal udbetales sådan, at det fremgår som en særskilt linje på lønsedlen. På den måde kan du nemt dokumentere, at tillægget er udbetalt, og medarbejderen er ikke i tvivl om, hvorvidt det er udbetalt. Dette er meget vigtigt og betyder, at man ikke kan lægge overenskomsttillægget ind i timelønnen.

Overenskomsttillægget beregnes af den feriepengeberettigede løn før tillægget. Hos ProLøn anvendes lønart 5200, hvor procentsatsen anføres under antal. Ved en evt. regulering anvender ProLøn lønart 5220. Benytter du et andet lønbureau, bør du kontakte dem for afklaring af, hvordan tillægget registreres korrekt i deres lønsystem.

Du finder den gældende sats for overenskomsttillægget i overenskomstens § 11A.

Har du spørgsmål i forbindelse med overenskomsttillægget, er du meget velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling.

Måske har du netop læst ovenstående afsnit om, at overenskomsttillægget tilkommer alle medarbejdere, som er ansat under overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

Hvis du har medarbejdere ansat, som hører ind under andre overenskomster eller ingen overenskomst, så er disse medarbejdere altså ikke berettigede til overenskomsttillægget.

Er du i tvivl, om du har en eller flere medarbejdere, som ikke er berettiget til overenskomsttillægget, så kan du med fordel gennemgå medarbejdernes ansættelseskontrakter. Heri bør den overenskomst, som gælder for ansættelsesforholdet, altid fremgå. Gør den ikke det, kan du altid kontakte vores juridiske afdeling for afklaring i forhold til den eller de konkrete medarbejdere, du er i tvivl om.

Beregning:

Overenskomsttillægget beregnes af den feriepengeberettigede løn.

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der indgår heri, men i de fleste tilfælde kan du nøjes med at meddele dit lønbureau, at den feriepengeberettigede løn er udgangspunktet, så kan de lave beregningen for dig.

Skal du derimod selv opgøre den feriepengeberettigede løn, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at den udgør alle indkomstskattepligtige lønbeløb, herunder bl.a.:

  • Medarbejderens løn, det være sig personlig løn, bruttoløn, jobløn, præstationsløn eller provisionsløn
  • Medarbejderens eget bidrag til pensionsordning
  • Tillæg for merarbejde og overarbejde
  • Den skattemæssige værdi af personalegoder (fx firmabil eller fri bolig)

Modtager dine medarbejdere en eller anden form for bonus, vil denne højest sandsynlig indgå i den feriepengeberettigede løn. Der kan dog være undtagelser, hvis bonussen ikke er resultatafhængig eller præstationsbaseret – altså hvis den ikke er afhængig af den arbejdsindsats, der ydes fra medarbejderens side.

Er du i tvivl om, hvordan du opgør den feriepengeberettigede løn, bør du kontakte dit lønbureau eller din revisor.

Visse lønsystemer har problemer med at beregne overenskomsttillægget korrekt, når tillægget skal beregnes af den ferieberettigede løn og samtidig skal være feriepengegivende. På den baggrund er det vedtaget, at overenskomsttillægget kan beregnes med en forhøjet sats, hvor du indregner 12,5% i feriegodtgørelse.

Ved afregning med den forhøjede sats anses feriegodtgørelse, ferietillæg, løn under ferie/feriepenge altså for indeholdt i beløbet. Det gælder for alle medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, uanset om de har ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.

Vælger du at afregne overenskomsttillæg med den forhøjede sats, skal du være opmærksom på, at medarbejdere, som har ferie med løn, skal ikke modtage overenskomsttillæg, når der afholdes ferie med løn mv., fordi betalingen herfor allerede er indeholdt i den forhøjede sats

Pr. 1. marts 2024 udgør overenskomsttillægget 3,75%, og den forhøjede sats udgør 4,22%.