Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Lokalaftale

En lokalaftale er en aftale om særvilkår, der kun gælder på virksomheden eller dele af virksomheden.

På virksomheder uden overenskomst indgår man sjældent lokalaftaler, men hvis man gør, risikerer man, at aftalen får status af en selvstændig overenskomst. I særlige situationer kan det få konsekvenser for medlemskabet af KA, og vi anbefaler derfor, at du altid rådfører dig med os, inden du forhandler eller indgår sådanne aftaler.

Nedenfor kan du læse svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalaftaler. Vær opmærksom på, at der kan gælde andre regler, hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus – kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for din virksomhed.

Brug for hjælp?

Jane Marie Gottschalck - Juridisk konsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 145
Mail: jane@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Generelt:

Der er faktisk ingen, som kan kræve en lokalaftale. Hverken tillidsrepræsentanten/medarbejderne eller ledelsen i virksomheden kan ensidigt kræve en lokalaftale.

En lokalaftale indgås via frivillige forhandlinger, og såvel tillidsrepræsentanten/medarbejderne som ledelsen skal være enige om indholdet.

Når først en lokalaftale er korrekt indgået, vil medarbejdere, som du ansætter efter indgåelsen af lokalaftalen, automatisk blive omfattet heraf. Du skal altså ikke indhente underskrifter på lokalaftalen fra nye medarbejdere.

Benytter du vores kontraktskabeloner, bliver medarbejderne oplyst om lokalaftalen i kontrakten. Du har ikke pligt til at udlevere en kopi af lokalaftalen til nye medarbejdere, men det vil naturligvis være en fordel at sikre, at dine medarbejdere er fuldt oplyst om, hvad der gælder for deres ansættelse hos dig.

Indhold og indgåelse:

I en lokalaftale kan man fastsætte regler på områder, som overenskomsten ikke udtaler sig om, og visse af overenskomstens regler kan endda fraviges ved lokalaftale. Kørsel, personalegoder, pauser og rådighedstjeneste er typiske emner for en lokalaftale. Læs mere i overenskomstens § 48.

Herudover angiver sidste paragraf i hver fagoverenskomst, hvilke bestemmelser i fagoverenskomsten, der kan fraviges ved lokalaftale.

En lokalaftale forhandles mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant efter reglerne om tillidsrepræsentanter i overenskomstens § 47, kan ledelsen i stedet forhandle med den samlede medarbejderflok, der vil blive omfattet af aftalen. Gælder lokalaftalen for samtlige medarbejdere, skal du således forhandle og indgå den med alle medarbejdere, der er ansat på indgåelsestidspunktet. Omfatter den kun en enkelt afdeling, et særligt geografisk område af virksomheden eller lignende, er det kun de berørte medarbejdere, den skal forhandles og indgås med.

Der stilles ikke særlige krav til selve processen i forhandlingerne, men det er et krav, at lokalaftaler indgås skriftligt og underskrives af hhv. tillidsrepræsentanten eller samtlige af de omfattede medarbejdere. Aftalen bør også tage stilling til, hvornår den evt. skal genforhandles. En lokalaftale kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel. Såfremt aftalen er indgået med medarbejderne, kræver opsigelse fra deres side et flertal blandt de omfattede medarbejdere.

Har din virksomhed behov for en lokalaftale, anbefaler vi altid, at du kontakter os for rådgivning om dine konkrete behov.

For at kunne dokumentere korrekt indgåelse af lokalaftalen, skal du sørge for, at der skrives et referat af forhandlingerne med tillidsrepræsentanten eller de medarbejdere, som bliver omfattet af lokalaftalen. Samtidig skal den endelige lokalaftale underskrives af både dig og enten tillidsrepræsentanten eller alle medarbejdere, som omfattes af aftalen.

Den originale lokalaftale med alle underskrifter skal du sørge for at gemme sammen med referatet af forhandlingerne. Det er din dokumentation for, at lokalaftalen er korrekt indgået.

Hvis enten tillidsrepræsentanten/medarbejderne eller du som arbejdsgiver ønsker det – eller hvis I ikke kan nå til enighed – kan hver part anmode om, at Det Faglige Hus og KA deltager i forhandlingerne.

Såfremt der herefter ikke opnås enighed ved forhandling mellem organisationerne, fortsætter arbejdet på overenskomstens almindelige vilkår.