Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Industri

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat ved produktion samt mekanikere, maskinarbejdere, montører, smede, svejsere, lagermedarbejdere og medarbejdere, der udfører hermed beslægtede opgaver.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn
Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Ufaglærtekr. 127,25kr. 129,25kr. 138,00
Faglærtekr. 131,50kr. 135,00kr. 142,75

Stk. 2 EGU og IGU satser

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
1. årkr. 72,50kr. 74,00kr. 79,50
2. årkr. 82,25kr. 83,75kr. 90,00

Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere
Mindste timeløn for ungarbejdere:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
15-årigekr. 51,25kr. 52,75kr. 56,75
16-årigekr. 63,50kr. 65,00kr. 69,75
17-årigekr. 82,50kr. 84,00kr. 90,25

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid
Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100 % af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering
Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, uden at dette medfører betaling af tillæg, jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter
Placeres den aftalte daglige arbejdstid før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00 samt lørdage og søndage, betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 28,50kr. 29,00kr. 29,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 33,50kr. 34,00kr. 34,50
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 33,50kr. 34,00kr. 34,50
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 28,50kr. 29,00kr. 29,50
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 96,50kr. 98,00kr. 99,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 96,50kr. 98,00kr. 99,50

For ungarbejdere er tillægget for arbejde mellem kl. 18.00 – kl. 20.00 pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
kr. 20,25kr. 20,50kr. 20,75

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Tillæg for skifteholdsarbejde og særlige weekendhold
For skifteholdsarbejde ydes der et tillæg pr. time på:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 28,50kr. 29,00kr. 29,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 33,50kr. 34,00kr. 34,50
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 33,50kr. 34,00kr. 34,50
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 28,50kr. 29,00kr. 29,50
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 96,50kr. 98,00kr. 99,50
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 96,50kr. 98,00kr. 99,50

Til særlige weekendhold betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
kr. 96,50 kr. 98,00kr. 99,50

Disse betalingssatser gælder fra lørdagsdøgnets begyndelse til søndagsdøgnets afslutning.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde
Overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, betales med et tillæg pr. time på:

1.-3. time+ 50 %
Efterfølgende timer+ 100 %
Søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget rundes op til nærmeste halve time og beregnes af mindstelønnen.

§ 4 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 18,75 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time. For tilkald i tidsrummet kl. 21.00 – kl. 06.00 betales 100 % tillæg af mindstelønnen. Transporttid til
og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed.

§ 5 Ventetid og forgæves fremmøde

(Gælder kun ikke-funktionærer.)

Stk. 1 Definition af ventetid
Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid
For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde
Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes
hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde
Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 6 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.