Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Frisør

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst er gældende for faglærte frisører samt medhjælpere i frisørsaloner.
Som faglært anses en frisør, der har gennemgået og bestået den frisørfaglige erhvervsuddannelse, eller gennemgået og bestået teori- og svendeprøve gennem privat frisørskole og/eller praktikplads.

§ 2 Lønforhold

Stk. 1 Mindsteløn
Timelønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger, og den personlige løn fastsættes i henhold til reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Faglærte frisørerkr. 148,25kr. 151,25kr. 159,00
Medhjælperekr. 127,50kr. 130,00kr. 138,75

For faglærte med under 12 måneders brancheanciennitet kan mindstelønnen reduceres med kr. 10,25 pr. time.

Stk. 2 Praktikantløn
Praktikanter er elever, der har gennemgået den teoretiske svendeprøve på en privat frisørskole, og som har indgået aftale med en mester om gennemførelse af den praktiske svendeprøve. Praktikanter kan maksimalt være i salontræning i 12 måneder.

Mindstelønnen for praktikanter udgør pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
0-6 månederkr. 99,00kr. 100,50kr. 108,00
6-12 månederkr. 105,50kr. 107,00kr. 115,00

Stk. 3 Provisionsløn
Der kan indgås aftale om provisionsløn. Er en sådan aftale indgået, er medarbejderen sikret en garantiløn svarende til mindstelønnen. Det skal fremgå af provisionsaftalen, hvilken periode provisionslønnen opgøres over. Aftaler om provisionsløn skal være skriftlige og kan indgås med den enkelte medarbejder eller i henhold til reglerne om indgåelse af lokale virksomhedsaftaler.

Stk. 4 Ledere/butikschefer
For ledere og butikschefer kan overenskomstens bestemmelser om jobløn, jf. Hovedoverenskomstens § 11, stk. 6 anvendes.

Stk. 5 Mindsteløn for ungarbejdere
Mindste timeløn for ungarbejdere:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
15-årigekr. 51,00kr. 52,50kr. 56,50
16-årigekr. 62,75kr. 64,25kr. 69,00
17-årigekr. 82,00kr. 83,50kr. 89,75

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid
Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales tillæg med 100 % af mindstelønnen for de overskydende timer.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering
Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 samt på lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 16.00, uden at dette medfører betaling af tillæg, jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter
Placeres den daglige arbejdstid på hverdage før kl. 08.00 og/eller efter kl. 20.00, på lørdage før kl. 08.00 og/eller efter kl. 16.00 eller på søn- og helligdage, betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 20.00-24.00kr. 29,75kr. 30,25kr. 30,75
Hverdage samt lørdage kl. 00.00-08.00kr. 59,50kr. 60,50kr. 61,50
Lørdage kl. 16.00-24.00kr. 59,50kr. 60,50kr. 61,50
Søndage kl. 00.00-24.00kr. 67,50kr. 68,50kr. 69,50
Søgnehelligdage kl. 00.00-24.00kr. 100,50kr. 102,00kr. 103,50

For medhjælpere under 18 år udgør tillægget:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 20.00-22.00kr. 19,25kr. 19,50kr. 19,75
Lørdage kl. 16.00-20.00kr. 27,25kr. 27,75kr. 28,25
Søn- og helligdage kl. 07.00-20.00kr. 31,75kr. 32,25kr. 32,75

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Betaling ved overarbejde
Overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, betales med et tillæg pr. time på:

1.-3. time+ 50 %
Efterfølgende timer+ 100 %
Søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget rundes op til nærmeste halve time og beregnes af mindstelønnen.


§ 4 Løn under sygdom og barsel

Stk. 1 Løn under sygdom
Der betales løn under sygdom i henhold til Hovedoverenskomstens regler herom.

Lønnen under sygdom beregnes som et gennemsnit af den samlede lønindtægt ekskl. eventuel bonus og/eller provision inden for de seneste 13 uger før sygdommen indtræder.

Stk. 2 Løn under barsel
Der betales løn under barsel i henhold til Hovedoverenskomstens § 36.

Lønnen under barsel beregnes som et gennemsnit af den samlede lønindtægt inkl. eventuel bonus og/eller provision inden for de seneste 13 uger før orloven påbegyndes.

§ 5 Lokalaftale
Bestemmelserne i denne fagoverenskomsts § 3 kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.