Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Feriefridage

Feriefridage er en særlig fraværsrettighed, der ofte omtales som ”den 6. ferieuge”.

En medarbejders ret til feriefridage udspringer af overenskomster, individuel aftale eller virksomhedspolitik og er således ikke reguleret af Ferieloven eller anden lovgivning.

Nedenfor svarer vi på en række jævnligt forekommende spørgsmål vedr. feriefridage efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus. Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed er omfattet af en anden overenskomst, kan der være andre regler for feriefridage.

Kontakt endelig juridisk afdeling, hvis du har spørgsmål.

Brug for hjælp?

Inge Stisen - Advokat

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 144
Mail: inge@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Optjening:

Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, har din medarbejder ret til feriefridage, når han/hun har været ansat i virksomheden i 6 måneder inden for de seneste 12 måneder.

Medarbejderen har herefter ret til 1,25 fridag pr. kvartal. Retten opnås første gang den dag i det kvartal, hvor ancienniteten opnås. Herefter gives 1,25 feriefridag hver den første i et kalenderkvartal.

Det vil sige, at hvis medarbejderen opnår 6 måneders anciennitet den 24. februar, skal medarbejderen tildeles 1,25 feriefridag den 24. februar. Herefter skal medarbejderen igen tildeles 1,25 feriefridag den 1. april, den 1. juli og den 1. oktober i det pågældende kalenderår.

Medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus modtager fuld løn på feriefridage.

Er din medarbejder fuldtidsansat, udgør en fridag 7,4 timer med fuld løn. For medarbejdere med anden aftalt arbejdstid sker optjening og afvikling forholdsmæssigt. Er din medarbejder fx ansat på 30 timer pr. uge, udgør en feriefridag 6,0 timer med fuld løn.

Hvis der er tale om en medarbejder, der har varierende arbejdstid, beregnes 0,022 timers betalt frihed pr. times arbejde. Beregningen foretages på baggrund af medarbejderens præsterede timetal i det forudgående kvartal.

Afholdelse:

Det er ikke et krav efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, at feriefridagene skal afholdes samlet. Feriefridagene kan altså både afholdes samlet og enkeltvis i takt med, at de optjenes, alt efter, hvad du aftaler med den enkelte medarbejder.

Ikke alle medarbejdere er lige nemme at få til at afholde deres feriefridage, og det kan derfor være nødvendigt for dig at pålægge dine medarbejdere at få feriefridagene afholdt. Efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus kan du varsle feriefridagene til afholdelse med 1 måneds varsel.

Du skal dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler for varsling ved opsigelse – se nedenfor.

I tilfælde af opsigelse kan du ikke pålægge den opsagte medarbejder at afholde feriefridage i medarbejderens opsigelsesperiode. Hvis medarbejderen forud for opsigelsen har planlagt afholdelse af feriefridage i opsigelsesperioden, eller hvis medarbejderen efter modtagelsen af opsigelsen selv har et ønske om at afholde feriefridage i opsigelsesperioden, må medarbejderen naturligvis gerne det. Dagene kan altså enten afholdes eller også skal de – efter medarbejderens ønske – udbetales med sidste lønafregning.

Hvis din medarbejder er fritstillet, anses ikke-afholdte feriefridage for afholdt, hvis fritstillingsperioden er minimum 14 dage ved opsigelse fra medarbejderens side og 30 dage ved opsigelse fra virksomhedens side.

De medarbejdere på din virksomhed, som ikke får afholdt deres feriefridage i løbet af kalenderåret, har ret til at få dem udbetalt. Det betyder, at du kommer til at betale dine medarbejdere en ekstra uges løn, forudsat der er opnået ret til alle 5 feriefridage i kalenderåret. Dette økonomiske aspekt kan være værd at tænke med ind, når du sidder med medarbejdernes ferieønsker og skal overveje, om det er nødvendigt at varsle feriefridagene til afholdelse.

Der kan selvfølgelig være særlige årsager til, at en eller flere medarbejdere ikke har fået afholdt deres feriefridage inden kalenderårets udgang. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at dine medarbejdere ikke ønsker at afholde deres feriefridage, og derfor har du altså også mulighed for at indgå aftale med den enkelte medarbejder om, at ikke-afholdte feriefridage ikke udbetales med januarlønnen, men i stedet afholdes senere.

Feriefridage, der ikke er afholdt ved udgangen af et kalenderår, skal altså udbetales med januarlønnen med tillæg af både feriepenge og pension, medmindre der er indgået aftale om senere afholdelse.

Dine medarbejdere kan ikke kræve at få feriefridage udbetalt i løbet af året. Hvis der er ikke-afholdte feriefridage ved kalenderårets udgang, skal disse udbetales med januarlønnen med tillæg af feriepenge og pension, medmindre du med den enkelte medarbejder har aftalt, at feriefridagene afholdes på et senere tidspunkt.

Ønsker du, at dine medarbejdere afvikler feriefridagene, og dermed altså undgå, at der skal udbetales ikke-afholdte feriefridage ved kalenderårets udgang, kan du varsle dem til afholdelse i løbet af kalenderåret med 1 måneds varsel.

Ved opsigelse kan den opsagte medarbejder dog vælge, om opsparede feriefridage skal afholdes eller udbetales.

Uden overenskomst:

Er ansættelsesforholdet ikke omfattet af en overenskomst, har din medarbejder som udgangspunkt ikke ret til feriefridage, medmindre I har indgået aftale om det, eller retten fremgår af en personalepolitik, medarbejderhåndbog eller lignende. Optjening og afvikling mv. vil dermed afhænge af, hvad du har aftalt individuelt med medarbejderen eller beskrevet i personalepolitikken/medarbejderhåndbogen.