Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Det grønne område

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte gartnere og anlægsgartnere beskæftiget ved gartnerier, frugtplantager og anlægsvirksomheder samt medarbejdere, der udfører hermed beslægtede opgaver.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn
Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Anlægsgartnerekr. 152,00kr. 156,00kr. 163,75
Ufaglærte i anlægsvirksomhederkr. 132,75kr. 135,75kr. 144,50
Faglærte gartnerekr. 148,75kr. 152,75kr. 160,50
Ufaglærte i øvrigt, startlønkr. 122,25kr. 125,25kr. 134,00
Efter 3 måneders ansættelsekr. 131,25kr. 134,25kr. 143,00

Startløn kan alene gives 1 gang pr. medarbejder pr. virksomhed.

Stk. 2 EGU og IGU satser
Satserne er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdstidsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Anlægsgartnere 1. årkr. 12.107,75kr. 12.348,25kr. 13.274,25
Anlægsgartnere 2. årkr. 13.915,75kr. 14.156,25kr. 15.218,00
Gartnere, planteskole 1. årkr. 12.154,25kr. 12.394,75kr. 13.324,25
Gartnere, planteskole 2. årkr. 14.055,75kr. 14.296,25kr. 15.368,50

Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere
Mindste timeløn for ungarbejdere:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
15-årigekr. 63,25kr. 64,75kr. 69,50
16-årigekr. 75,50kr. 77,00kr. 82,75
17-årigekr. 93,75kr. 95,25kr. 102,50

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid
Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100 % af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering
Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, samt for ansatte på planteskoler med detailsalg tillige lørdage kl. 06.00 til kl. 16.00, uden at dette medfører betaling af tillæg, jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter
Placeres den daglige arbejdstid før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00, betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 24,50kr. 24,75kr. 25,00
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 31,00kr. 31,50kr. 32,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 31,00kr. 31,50kr. 32,00
Lørdage kl. 06.00-24.00kr. 41,75kr. 42,50kr. 43,25
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 87,75kr. 89,00kr. 90,25

For ansatte med detailsalg i planteskoler betales tillæg for arbejde på lørdage først efter kl. 16.00.

For ansatte i gartnerier gælder følgende tillæg for arbejde på særlige tidspunkter:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 24,50kr. 24,75kr. 25,00
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 31,00kr. 31,50kr. 32,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 31,00kr. 31,50kr. 32,00
Lørdag kl. 06.00-16.00kr. 24,50kr. 24,75kr. 25,00
Lørdage kl. 16.00-24.00kr. 41,75kr. 42,50kr. 43,25
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 87,75kr. 89,00kr. 90,25

For unge mellem 15 og 17 år betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-20.00kr. 19,50kr. 19,75kr. 20,00
Lørdage kl. 06.00-20.00kr. 19,50kr. 19,75kr. 20,00
Søndage 06.00-20.00kr. 45,50kr. 46,25kr. 47,00

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Skiftehold og særlige weekendhold
For skifteholdsarbejde ydes der et tillæg pr. time på:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 24,50kr. 24,75kr. 25,00
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 31,00kr. 31,50kr. 32,00
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 31,00kr. 31,50kr. 32,00
Lørdag kl. 06.00-16.00kr. 24,50kr. 24,75kr. 25,00
Lørdage kl. 16.00-24.00kr. 87,75kr. 89,00kr. 90,25
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 87,75kr. 89,00kr. 90,25
Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Til særlige weekendhold betales pr. timekr. 87,75kr. 89,00kr. 90,25

Disse betalingssatser gælder fra lørdagsdøgnets begyndelse til søndagsdøgnets afslutning.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde
Overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, betales med et tillæg på:

1.-3. time+ 50 %
Efterfølgende timer+ 100 %
Søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

§ 4 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 20,00 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time. For tilkald i tidsrummet kl. 21.00 – kl. 06.00 betales 100 % tillæg af mindstelønnen. Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed.

§ 5 Ventetid og forgæves fremmøde

(Gælder kun ikke-funktionærer.)

Stk. 1 Definition af ventetid
Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid
For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde
Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde
Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 6 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.