Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Arbejdsmiljødrøftelse & arbejdsmiljøorganisation

Det er lovpligtigt for alle virksomheder, der har ansatte, at arbejde systematisk med arbejdsmiljø. Det betyder, at virksomheden skal arbejde aktivt for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og for at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er – sammen med arbejdspladsvurderingen (APV’en) – et af de centrale redskaber i det systematiske arbejdsmiljøarbejde.

En arbejdsmiljøorganisation (oftest bare kaldet AMO) er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden.

Nyttige links

Signe Wæver - Juridisk konsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 139
Mail: signe@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Arbejdsmiljødrøftelse:

Formålet med arbejdsmiljødrøftelsen er at gøre status for, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, herunder hvordan det er gået med de planlagte opgaver omkring arbejdsmiljøet siden sidste års drøftelse, og hvordan det kommende års arbejde med arbejdsmiljø skal planlægges. På den måde kan virksomheden forebygge eventuelle problemer og planlægge at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Hvis du har mindre end 10 ansatte i din virksomhed, kan du selv vælge, hvordan drøftelsen skal foregå. Udgangspunktet er dog, at du som arbejdsgiver enten selv skal gennemføre arbejdsmiljødrøftelsen med dine medarbejdere, eller også skal du udpege en repræsentant, som kan gennemføre arbejdsmiljødrøftelsen på dine vegne.

Hvis din virksomhed har 10 medarbejdere eller flere, skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation (AMO), som du har pligt til at involvere i arbejdsmiljødrøftelsen. Når der er etableret en AMO, har du – eller en beslutningsberettiget repræsentant for dig – ikke længere pligt til selv at gennemføre arbejdsmiljødrøftelsen med hele medarbejdergruppen. I stedet skal drøftelsen gennemføres i samarbejde med medlemmerne af AMO.

Der er ikke krav til dokumentation for gennemførelse af arbejdsmiljødrøftelser, men det er i din virksomheds interesse, at du kan dokumentere, at drøftelsen har fundet sted. Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg, bør du således fx kunne fremlægge et dateret referat.

Vi foreslår, at følgende punkter bliver drøftet:

 1. Hvordan er det gået med sidste års mål for arbejdsmiljøarbejdet?
  Her er det godt at have referatet med fra sidste års arbejdsmiljødrøftelse, så alle er klar over, hvilke fokusområder og mål der blev aftalt at arbejde med.
 2. Hvilke ting skal der være fokus på inden for det næste år, og hvordan sikres det, at de aftalte mål nås?
  Der bør fastlægges konkrete mål for fokusområderne med det samme. Det gør arbejdet med at nå målene lettere.
 3. Hvordan skal det praktiske samarbejde foregå, så man når de mål, der er aftalt?
  Det kan være en god idé at aftale opfølgning på de aftalte fokusområder, så der sikres fremdrift i arbejdet, og at målene nås som planlagt.
 4. Vurdering af om der er tilstrækkelig viden om arbejdsmiljø i virksomheden.
 5. Plan for evt. arbejdsmiljøuddannelse.

 

Jo større virksomheden er, desto mere behov vil der typisk være for at fokusere på arbejdsmiljøet. Det er et sted, hvor virksomheder i vækst kan høste mange frugter på den lange bane, fordi man gennem arbejdsmiljøarbejdet kan præge kulturen.
Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Arbejdsmiljøorganisation:

Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation, hvor arbejdsmiljøarbejdet foregår.

I virksomheder med mindre end 10 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og evt. arbejdsledere. Her er det altså ikke et krav, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation.

Organisationen består af dig som arbejdsgiver (eller en repræsentant for dig), udpegede arbejdsledere samt valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Det er dig som arbejdsgiver, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt et valg. Arbejdsgiveren er dog ikke ansvarlig for selve valghandlingen.

Der er ingen lovpligtig procedure for, hvordan valget skal foregå. Der skal dog foregå et valg. Det vil sige at den enkelte medarbejder frivilligt skal påtage sig rollen og at der ikke blot kan udpeges en arbejdsmiljørepræsentant i det tilfælde, hvor kun en eller ingen medarbejdere vil påtage sig rollen.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle de ansatte i det område, som repræsentanten dækker. Alle ansatte har valgret. Det vil sige at også elever, praktikanter, deltidsansatte, løstansatte, afløsere og vikarer har ret til at deltage i valget. Ansatte på kontor- og administrationsområdet samt butiksansatte, der er beskæftiget mindre end 10 timer om ugen har dog ikke valgret.

Arbejdsgiveren samt virksomheds- og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

Der er forskellige retningslinjer for AMO’s opgaveløsning afhængig af, om virksomheden har flere eller færre end 35 ansatte. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret via Arbejdstilsynets hjemmeside, som altid er opdateret med sidste nyt på området.

Se link til Arbejdstilsynets hjemmeside under “Nyttige links”.

AMO har både en strategisk og en operationel rolle.
Strategisk skal AMO bl.a.:

 1. Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed
 2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 3. Deltage i udarbejdelsen af APV
 4. Rådgive arbejdsgiveren ift. løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige udfordringer

 

Operationelt skal AMO bl.a.:

 1. Kontrollere arbejdsforholdene ift. sikkerhed og sundhed
 2. Kontrollere at relevante parter bliver tilstrækkeligt oplært og instrueret i arbejdet
 3. Opmuntre til adfærd, der kan fremme godt arbejdsmiljø
 4. Forebygge risici og igangsætte nødvendige aktiviteter