Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Spørgsmål & svar:

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for både trivsel og produktivitet. Alle på arbejdspladsen har et medansvar for, det psykiske arbejdsmiljø, og ledelsen har naturlig et særligt ansvar for at gøre noget ved et dårligt miljø. Det kan fx begynde med noget så enkelt som at skrive det ind i en arbejdsmiljøpolitik eller tage det op i ny og næ, fx på et personalemøde, så man kan få talt om tingene, inden de vokser sig store.

Psykisk arbejdsmiljø er tæt forbundet med, hvordan vi har det med hinanden på arbejdspladsen. Mobning, bagtalelse, nedværdigende sprogbrug (inkl. om race og køn mv.) eller at holde nogen ”udenfor” er tegn på, at der er noget galt.

Nyttige links

Signe Wæver - Juridisk konsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridsk afdeling.

Dir. tlf.: +45 82 132 139
Mail: signe@ka.dk

Generelt:

Det psykiske arbejdsmiljø er samspillet mellem de psykologiske og sociale forhold på arbejdspladsen. Det vedrører fx det arbejde medarbejderne udfører, rammerne for arbejdet og samspillet mellem medarbejderne på arbejdspladsen.

Der er rigtig mange faktorer, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Som eksempler kan nævnes arbejdsmængde, mulighed for fordybelse og koncentration, planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsgange, relationer og samarbejde med kolleger og ledelse, relation til kunder/samarbejdspartnere o.lign., muligheden for at holde pauser, de fysiske rammer og meget andet.

Der er ikke en endegyldig opskrift på, hvordan du som arbejdsgiver kan ændre eller forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet med at ændre på det psykiske arbejdsmiljø afhænger af mange ting; bl.a. virksomhedens opgaver, hvilke arbejdsmiljøproblemer der er opstået samt den eksisterende kultur i organisationen.

Arbejdstilsynet udarbejder løbende informationsmateriale om det psykiske arbejdsmiljø, som du evt. kan bruge som inspiration ved igangsættelse af en ændring eller forbedring. Se fx pjecen “Et godt psykisk arbejdsmiljø – hver dag: inspiration til systematisk indsats”, som du finder under “Nyttige links”. 

Arbejdstilsynet stiller desuden hjælpeværktøjer gratis til rådighed til dig, som skal i gang med arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Hjælpeværktøjerne sætter fokus på at fremme trivsel gennem dialog og på at identificere, reducere eller fjerne evt. trusler mod trivslen samt på at tage hånd om medarbejdere, som er i psykisk mistrivsel.

Arbejdstilsynet anbefaler virksomheder at arbejde systematisk og løbende med psykisk arbejdsmiljø ved at følge nedenstående 4 faser. Du kan læse meget mere om anvendelsen af værktøjerne på linket om “Værktøjer til ledelsen” under “Nyttige links”.

De fire centrale faser. Act - Lære og lave løbende forbedringer. Plan - Identificere, vudere og planlægge. Do - Implementere og sætte indsatsen i process. Check - Evaluere, kontrolere og overvåge

Dine forpligtelser:

Det er virksomhedens ledelse, som er ansvarlig for at sikre et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø. Du har som arbejdsgiver derfor pligt til at sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge eller kommer til skade pga. et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Denne pligt indebærer bl.a. at stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed. Det indebærer også en pligt til at sørge for tilstrækkelig oplæring og instruering af medarbejderne og til at planlægge og tilrettelægge arbejdet på forsvarlig vis, bl.a. ved at være bevidst om, hvilke muligheder medarbejderne har for støtte eller indflydelse i arbejdet.

Udover at du som arbejdsgiver har en forpligtelse til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, er det også en gevinst for dig og din virksomhed på den lange bane. Problemer i det psykiske arbejdsmiljø kan føre til både fysiske og psykiske helbredsproblemer hos medarbejderne. Den tid og energi, du investerer i at bibeholde et godt psykisk arbejdsmiljø er derfor direkte investeret i medarbejdernes sundhed, og kan derfor medvirke til at nedbringe din virksomheds udgifter til løn under sygdom.

Hvis din virksomhed er omfattet af KA overenskomsten, så er der en sundhedsordning tilknyttet jeres pensionsaftale for alle medarbejdere som har opnået ret til pension. I det tilfælde medarbejderen er omfattet af sundhedsordningen, kan du henvise medarbejderen til at søge hjælp hos Dansk Sundhedssikrings sundhedsteam på telefonnummer 7020 6121.

Hvis du ikke er omfattet af overenskomsten, er det også muligt at tegne en sundhedsforsikring til medarbejderne – enten som en ordning, du eller medarbejderne betaler for. Her er ofte tilknyttet ydelser som psykologhjælp og krisehjælp.

Hvis en leder eller en af dine medarbejdere ønsker vejledning om håndtering af krænkende handlinger, som fx mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen, kan der også rettes henvendelse til Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger på telefonnummer 7012 1288.