Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Arbejdsmiljørepræsentant

Enhver virksomhed har glæde af at have en arbejdsmiljørepræsentant til at deltage i arbejdet med at organisere og gennemføre arbejdet med arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljørepræsentanten indgår som en del af arbejdsmiljøorganisationen.

Nyttige links

Signe Wæver - Juridisk konsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Spørgsmål & svar:

Generelt:

En arbejdsmiljørepræsentant er en medarbejder, der er valgt af de ansatte på arbejdspladsen til at repræsentere medarbejdergruppen i spørgsmål om arbejdsmiljø.

En arbejdsmiljørepræsentant har flere forskellige opgaver og ansvarsområder som fx

  • at fungere som kontaktperson for medarbejderne om spørgsmål eller bekymringer omkring arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
  • at deltage i udarbejdelsen af APV og herunder være med i planlægningen og selve udførelsen af nødvendige foranstaltninger i forhold til arbejdsmiljøet.
  • at videregive relevante oplysninger om arbejdsmiljøet til medarbejderne på arbejdspladsen.
  • at sikre medarbejderne de rette værktøjer og oplysninger, så alle arbejdsopgaver kan udføres sikkert.
  • at deltage i konflikt- og problemløsning i forbindelse med arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges af virksomhedens medarbejdere og må hverken udpeges af ledelsen eller have en ledende funktion.

Afhængig af virksomhedens størrelse og organisering skal der vælges flere repræsentanter, så medarbejderne til enhver tid har mulighed for at komme i kontakt med deres repræsentant.

Alle lønmodtagere på arbejdspladsen kan stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant, og valget gælder for 2 år ad gangen.

Krav:

I virksomheder med 10 eller flere ansatte, skal der vælges mindst én arbejdsmiljørepræsentant, som kan deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøorganisationen.

Det er dig som arbejdsgiver, der – i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne – fastsætter antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Når antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal fastsættes, skal du tage hensyn til de konkrete omstændigheder i virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold, så der for de ansatte skabes mulighed for, at de – inden for deres arbejdstid – kan drøfte arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljørepræsentanterne.

Der skal ifølge Arbejdsmiljøloven være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentantenter, som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Når dine medarbejdere har valgt en arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt, at du sørger for, at den nyvalgte repræsentant får gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter valget.

Uddannelsen skal sikre, at din virksomheds arbejdsmiljørepræsentanter har den nødvendige viden om arbejdsmiljø og forskellige metoder til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver.

Derudover skal den hjælpe med at systematisere samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet og naturligvis også give de valgte repræsentanter de nødvendige kompetencer til at integrere arbejdsmiljø i både virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

Det er dig som arbejdsgiver, der skal afholde alle udgifter til den obligatoriske uddannelse, herunder løntab, kursusgebyr og rejseudgifter.

Særlig beskyttelse:

Hvis du er nødsaget til at opsige en arbejdsmiljørepræsentant på din virksomhed, skal du være opmærksom på, at arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttede mod opsigelse på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for overenskomsten eller inden for det pågældende faglige område. Det vil sige, at en arbejdsmiljørepræsentant fx ikke må opsiges pga. sit virke som arbejdsmiljørepræsentant.

Den særlige beskyttelse betyder, at en arbejdsmiljørepræsentant kun kan opsiges, hvis opsigelsen skyldes tvingende årsager. Udover kravet til begrundelsen for opsigelsen af en arbejdsmiljørepræsentant, indeholder overenskomsterne også krav til forlængelse af arbejdsmiljørepræsentantens opsigelsesvarsler.

Hvis arbejdsmiljørepræsentantens ansættelsesforhold ikke er overenskomstdækket, og der heller ikke findes en tilsvarende overenskomst inden for det pågældende faglige område, vil arbejdsmiljørepræsentanten i stedet have ret til et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.