Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Pension

Arbejdsmarkedspension er noget, som fylder meget for mange medarbejdere – og dermed også for dig som arbejdsgiver. Nogle medarbejdere ønsker mest mulig pension fra ansættelsens start, andre ønsker slet ikke pension og vil hellere have pengene udbetalt. 

KA har en aftale med Det Faglige Hus og Velliv om en moderne og fleksibel arbejdsmarkedspension for vores medlemsvirksomheder og deres ansatte. Som arbejdsgiver er du 100% sikker på at overholde pensionsbestemmelserne i overenskomsten, når din virksomhed et tilsluttet rammeaftalen om arbejdsmarkedspension i Velliv.

Husk, at du som medlem af KA har indflydelse på arbejdsmarkedspensionen – vi hører altid gerne, hvis du har ideer og forslag til indholdet i både overenskomst og arbejdsmarkedspensionen.

Hvordan bør du forholde dig til pension, og hvad siger reglerne omkring pension? Det kan du læse mere om herunder. 

Nyttige links

Steen Elkjær - advokat (L)

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling

Dir. tlf.: +45 82 132 143
Mail: steen@ka.dk

Spørgsmål & svar:

Ret og pligt:

Efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus har dine medarbejdere krav på pension, når de har været ansat hos dig i 6 måneder inden for de seneste 18 måneder. Hvis en eller flere af medarbejderne har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i et tidligere ansættelsesforhold, har de dog krav på pension straks fra tiltrædelsen. Du kan læse mere om pension i overenskomstens § 14 og om KA’s pensionsudbyder, Velliv, på linkene i boksen til højre.

Hvis ansættelsesforholdet ikke er reguleret af overenskomst, afhænger retten til pension af ansættelsesaftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Husk endelig, at der er forskel på, hvornår dine medarbejdere har ret til pension, og hvornår du er forpligtet til at betale dem pension. Se mere nedenfor.

Du skal betale pension til dine medarbejdere, når betingelserne herfor er opfyldt. Betingelserne er, 1) at medarbejderen er berettiget til pension, og 2) at din virksomhed er forpligtet til at betale pension. Det er vigtigt at huske, at begge betingelser skal være opfyldt.

Du kan læse om medarbejderens ret ovenfor. Du er som arbejdsgiver forpligtet til at betale pension fra den dag, du tiltræder vores overenskomst, medmindre du vælger at benytte dig af vores optrapningsordning.

Pensionsbidraget udgør i henhold til overenskomsten samlet 15%. Heraf skal du som arbejdsgiver betale 10,5%, og medarbejderne skal betale 4,5%. Du kan læse mere om pension i overenskomstens § 14.

KA og Det Faglige Hus har valgt RTM som pensionsmægler for KA-DFH Pension, og på RTMs hjemmeside kan du læse mere om vores rammeaftale. Ønsker du at booke personlig rådgivning hos RTM, kan du gøre det i boksen til højre. 

Optrapningsordning:

Mange virksomheder, som melder sig ind hos os, har ikke tidligere betalt pension til medarbejderne. Det kan derfor være en dyr post at skulle i gang med, og det har vi naturligvis stor forståelse for. Derfor er der også mulighed for at benytte sig af vores optrapningsordning, hvor du over en årrække trapper gradvist op i pensionsbidrag.

Første år efter indmeldelsen betaler du ikke pension til dine medarbejdere. Herefter begynder du på optrapningen, som du kan læse mere om i overenskomstens § 14, stk. 5.

Det er vigtigt, at du i forbindelse med din indmeldelse får taget stilling til, om du vil benytte dig at optrapningsordningen. Giver du besked til os om, at du ønsker at benytte optrapningsordningen, da sørger vi for, at vores pensionsmægler, RTM, kontakter dig et par måneder før, at du skal starte på optrapningsordningens trin 1. Du får altså ikke bare hjælp og vejledning i forhold til oprettelsen af dine medarbejdere, men du bliver også helt automatisk mindet om, at nu er det ved at være tid til opstart, så du ikke selv skal huske det.

Har du spørgsmål til optrapningsordningen, og hvad den betyder for dig, kan du altid kontakte os.

Optrapningsordningen er et tilbud til nyindmeldte medlemmer. Er du allerede eksisterende medlem, kan du altså ikke benytte dig af ordningen. 

Det gælder også, hvis din virksomhed fx skifter CVR nr., og du i den forbindelse indmelder det nye CVR nr. Det regnes ikke som en nyindmeldelse og giver ikke ret til at benytte optrapningsordningen.

Værd at vide:

Har du en medarbejder, hvis A-skattepligtige løn ikke forventes at overstige kr. 100.000 i kalenderåret, kan du undlade at oprette en pensionsordning til denne medarbejder. Du skal fortsat betale pension, men pension kan i stedet udbetales direkte til medarbejderen sammen med lønnen.

Det er vigtigt, at du snakker med din medarbejder om denne mulighed, og at du og medarbejderen i fællesskab beslutter, hvad der skal ske. Det kan naturligvis være rart for medarbejderen med det udbetalte pensionstillæg, men nogen vil alligevel fortrække at få oprettet en pensionsordning pga. de forsikringer, som medarbejderen herigennem bliver omfattet af.

Vil du vide mere om de fordele, dine medarbejdere får ved at blive omfattet af vores pensionsordning, kan du læse mere om ordningen fra Velliv på linket i boksen til højre.

Ender din medarbejder med en større lønudbetaling end forventet i et givent kalenderår, og dermed kommer op på en A-skattepligtig løn på mere end kr. 100.000, er du forpligtet til at oprette en pensionsordning til medarbejderen fra den førstkommende 1. januar.

Har du først oprettet pensionsordning på medarbejderen, kan du ikke gå tilbage til at udbetale pensionen som et tillæg til lønnen i det næste kalenderår.

I vores skabeloner til ansættelsesbeviser har du måske opdaget, at sidste side er en særlig erklæring om pension. Erklæringen er lavet som en hjælp til dig som arbejdsgiver, da du har krav på at se dokumentation for, at medarbejderen har modtaget pension fra en tidligere arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du og medarbejderen udfylder og underskriver denne erklæring i fællesskab.

Skulle du blive mødt med et krav om efterbetaling af pension for de første 6 måneders ansættelse, er den udfyldte og underskrevne pensionserklæring din dokumentation for, at medarbejderen ikke har afgivet korrekte oplysninger ved ansættelsen. Hvis medarbejderen ikke har dokumenteret at have været omfattet af en pensionsordning hos en tidligere arbejdsgiver, kunne du ikke kunne vide, at medarbejderen var berettiget til pension.

Såfremt der betales pension i henhold til optrapningsordningen, er det vigtigt at angive i erklæring om pension, da manglende angivelse heraf kan medføre, at der skal betales fuld pension.

Omvendt vil erklæringen dokumentere det modsatte, hvis det er dig, som har glemt at få sat medarbejderen op til pension i lønsystemet.

Pensionserklæringen er dermed et vigtigt værktøj for dig, og det er vores klare anbefaling, at pensionserklæringen altid udfyldes og underskrives sammen med den resterende del af ansættelseskontrakten.