Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Alternativer til afskedigelse

Behovet for at afskedige en eller flere medarbejdere kan have flere årsager. Der kan være medarbejdere, som af den ene eller den anden årsag ikke passer ind i virksomheden, men du kan også være nødt til at skære i antallet af ansatte, hvis ordrerne ikke kommer ind i det tempo, du havde regnet med.
Der er heldigvis alternativer, som du kan overveje, inden du begynder at afskedige dele af dine dygtige og kvalificerede medarbejdere. Dermed kan du måske bevare gode kompetencer i virksomheden, trods en periodevis nedgang i omsætningen.

Nyttige links

Jane Marie Gottschalck - Juridisk konsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig eller mine kolleger i juridisk afdeling.

Spørgsmål & svar:

Arbejdsfordeling:

Arbejdsfordeling er en aftale med ikke-funktionærer om, at arbejdstiden nedsættes kollektivt for hele virksomheden eller hele afdelinger eller produktionsenheder.

Arbejdsfordeling op til 13 uger kræver ikke godkendelse, men skal blot anmeldes til Jobcenteret på en særlig blanket.

Selve fordelingen skal i øvrigt tilrettelægges efter drøftelse med medarbejderne eller tillidsrepræsentanten, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, kan søge dagpenge under fordelingen.

Ved arbejdsfordeling skal arbejdstiden nedsættes med mindst 2 hele dage per uge eller med hele uger. Du kan fx. aftale med dine medarbejdere, at de arbejder 3 dage og holder 2 dage fri. I kan også aftale en eller to ugers arbejde, efterfulgt af en uges fri.

Arbejdsfordeling skal varsles over for dine medarbejdere med mindst 10 dages varsel og anmeldes til Jobcenteret senest 1 uge før, den træder i kraft. Anmeldelsen skal ske via særlige blanketter, som du finder på jobnet.dk (se “Nyttige links”).

Vær opmærksom på, at der skal betales G-dage efter gældende regler ved arbejdsfordeling.

Læs mere om arbejdsfordeling i overenskomstens § 41 eller kontakt dit lokale jobcenter.

Arbejdsfordeling kan være aktuel i de situationer, hvor du enten vurderer, at ordrenedgangen er midlertidig, eller du ikke har overblik over omfanget af de driftsmæssige udfordringer, som virksomheden står overfor. Det kan være et godt alternativ til egentlige opsigelse af dine ansatte.

Hjemsendelse:

I tilfælde af uforudset materialemangel, manglende ordretilgang og lignende af kortvarig karakter, eller hvis arbejdet må standes på grund af vejrlig, kan du hjemsende dine medarbejdere uden, at der er givet noget varsel, og uden du skal betale løn i hjemsendelsesperioden.

Hjemsendelse kræver, at der er tale om årsager, der ikke kunne forudses, og som ligger uden for virksomhedens indflydelse.

En hjemsendelse kan ikke strække sig ud over 3 måneder. Hvis hjemsendelsen strækker sig ud over denne periode, har dine medarbejdere ret til en erstatning der svarer til lønnen i den opsigelsesperiode, medarbejderen havde krav på ved hjemsendelsen.

Vær opmærksom på, at under en hjemsendelse kan din medarbejder opsige sit ansættelsesforhold uden varsel for at tage andet arbejde.

Vær også opmærksom på, at der i forbindelse med hjemsendelse skal betales G-dage efter gældende regler.

Der er ingen varslingsfrist, når vi taler om hjemsendelse. Det skyldes, at hjemsendelse anvendes i uforudsete situationer som fx vejrlig eller materialemangel. Du kan altså hjemsende dine medarbejdere den dag, hvor den uforudsete situation opstår. 

Læs mere om hjemsendelse i overenskomstens § 42.