Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Kontor

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker medarbejdere beskæftiget med kontorfunktioner samt lagerfunktioner i forbindelse hermed.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn
Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i
henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Mindstelønningerne er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdstidsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Ufaglærtekr. 19.700,00kr. 20.020,00kr. 21.423,00
Faglærtekr. 22.100,00kr. 22.610,00kr. 23.852,50

Stk. 2 EGU og IGU satser
Satsen er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
EGU/IGUkr. 11.660,00kr. 11.900,00kr. 12.792,50

Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere
Mindste timeløn for ungarbejdere:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
15-årigekr. 55,00kr. 56,50kr. 60,75
16-årigekr. 72,50kr. 74,00kr. 79,50
17-årigekr. 83,50kr. 85,00kr. 91,50

Stk. 4 Søgnehelligdagsbetaling
På virksomheder, der holder lukket på søgnehelligdage, reduceres medarbejderens arbejdstid uden lønfradrag med det antal timer, den pågældende skulle have været på arbejde.

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid
Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer tillæg som ved overarbejde.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering
Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 17.00, uden at dette medfører betaling af tillæg, jf. stk. 3.

Stk. 3 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter
Placeres den aftalte daglige arbejdstid før kl. 07.00 og/eller efter kl. 17.00, betales følgende
tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 17.00-24.00kr. 32,00kr. 32,50kr. 33,00
Hverdage samt lørdage kl. 00.00-07.00kr. 48,75kr. 49,50kr. 50,25
Lørdage kl. 07.00-14.00kr. 32,00kr. 32,50kr. 33,00
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 95,25kr. 96,75kr. 98,25
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 95,25kr. 96,75kr. 98,25

Medarbejderen kan ikke opnå et højere tillæg ved selv at flytte arbejdstiden til et andet tidspunkt end det aftalte.

For ungarbejdere betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 06.00-07.00kr. 19,25kr. 19,50kr. 19,75
Hverdage kl. 17.00-20.00kr. 19,25kr. 19,50kr. 19,75

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Tillæg for overarbejde
Overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, betales med et tillæg på:

1.-3. time+ 50 %
Efterfølgende timer+ 100 %
Søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget rundes op til nærmeste halve time og beregnes af den personlige løn.

§ 4 Rådighedstjeneste

Såfremt medarbejderen udfører rådighedstjeneste, aftales betalingen herfor lokalt.

§ 5 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale i henhold til reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.