Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

Bygge og anlæg

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte medarbejdere beskæftiget med bygge-og anlægsopgaver.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn
Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
Ufaglærtekr. 128,75kr. 130,75kr. 139,50
Faglærtekr. 138,75kr. 142,25kr. 150,00

Stk. 2 EGU og IGU satser

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
1. årkr. 71,75kr. 73,25kr. 78,75
2. årkr. 85,50kr. 87,00kr. 93,50

Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere
Mindste timeløn for ungarbejdere:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/5 2024
15-årigekr. 50,75kr. 52,25kr. 56,25
16-årigekr. 62,50kr. 64,00kr. 68,75
17-årigekr. 81,50kr. 83,00kr. 89,25

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid
Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100 % af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering
Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, uden at dette medfører betaling af tillæg, jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter
Placeres den daglige arbejdstid på hverdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00 samt lørdage og søndage, betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 27,50kr. 28,00kr. 28,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 35,75kr. 36,25kr. 36,75
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 35,75kr. 36,25kr. 36,75
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 27,50kr. 28,00kr. 28,50
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 97,00kr. 98,50kr. 100,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 97,00kr. 98,50kr. 100,00

For unge mellem 15 og 17 år er tillægget for arbejde på hverdage mellem kl. 18.00 – kl. 20.00
pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
kr. 20,00kr. 20,25kr. 20,50

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Skiftehold og særlige weekendhold
For skifteholdsarbejde ydes der et tillæg pr. time på:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
Hverdage kl. 18.00-23.00kr. 27,50kr. 28,00kr. 28,50
Hverdage kl. 23.00-06.00kr. 35,50kr. 36,00kr. 36,50
Lørdage kl. 00.00-06.00kr. 35,50kr. 36,00kr. 36,50
Lørdage kl. 06.00-14.00kr. 27,50kr. 28,00kr. 28,50
Lørdage kl. 14.00-24.00kr. 97,00kr. 98,50kr. 100,00
Søn- og helligdage kl. 00.00-24.00kr. 97,00kr. 98,50kr. 100,00

Til særlige weekendhold betales følgende tillæg pr. time:

Pr. 1/3 2022Pr. 1/3 2023Pr. 1/3 2024
kr. 97,00kr. 98,50kr. 100,00

Betalingssatser gælder fra lørdagsdøgnets begyndelse til søndagsdøgnets afslutning.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde
Overarbejde, jf. Hovedoverenskomstens § 16, betales med et tillæg på:

1.-3. time+ 50 %
Efterfølgende timer+ 100 %
Søn- og helligdage+ 100 %

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

Stk. 6 Rådighedsvagt
Såfremt medarbejderen udfører rådighedstjeneste, aftales betalingen herfor lokalt.

§ 4 Ventetid og forgæves fremmøde

(Gælder kun ikke-funktionærer.)

Stk. 1 Definition af ventetid
Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid
For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde
Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde
Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 5 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.