Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

SMV manifest for samfundsansvar og bæredygtighed 

Ansvar er ikke noget man får, det er noget man tager!

SMV Manifestet for Samfundsansvar og Bæredygtighed beskriver og definerer, hvordan små og mellemstore virksomheder er samfundsansvarlige og bæredygtige.

SMV Manifestet for Samfundsansvar og Bæredygtighed er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje. Formålet med SMV Manifestet er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

SMV Manifestet for Samfundsansvar og Bæredygtighed bygger på en solid undersøgelse af SMV’ers viden om, holdninger til, erfaringer med, prioriteringer af og udfordringer med at arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Se mere på: Undersøgelse om SMV’ers samfundsansvar 2020

KA hjælper med at arbejde med samfundsansvar, bæredygtighed og ESG

SMV Manifestet er fundamentet for KA og KA Plejes arbejde med bæredygtighed og ESG og de øvrige tilbud der relaterer sig til samfundsansvar, bæredygtighed og ESG.

SMV MANIFESTET FOR SAMFUNDSANSVAR OG BÆREDYGTIGHED

1. Kunderne

Vi vil levere værdi til vores kunder, afstemme kundernes forventninger, og være ærlige om vores ydelsers funktionalitet, både positive og negative indvirkninger. Vi accepterer og understøtter fair konkurrence og lige vilkår. Vi har nultolerance overfor korruption.

2. Medarbejderne

Vi vil behandle medarbejdere værdigt, organisere tillidsfuldt, aflønne retfærdigt og respektere livsbalancer. Vi er rummelige og udvikler kompetencer, arbejdsmiljø og trivsel.

3. Ejerne

Vi forventer et afkast, der også finansierer investeringerne. Vi vil tænke langsigtet, og handle bæredygtigt. Vi forpligter os på godt lederskab, og et aktivt og samfundsansvarligt ejerskab.

4. Leverandørerne

Vi vil behandle leverandører fair og betragter dem som partnere i værdiskabelsen. Vi vil integrere bæredygtighed, miljøhensyn, arbejdstager- og menneskerettighederne i hele forsyningskæden. Vi opfatter konkurrence som kvalitets- og værdiskabende.

5. Samfundet

Vi vil være værdiskabende og værdifulde for de samfund, vi er en del af og engagerede i. Vi respekterer familie- og fritidsliv. Vi værdsætter nationale og lokale rammevilkår for virksomhedsdrift. Sammen er vi forvaltere af og forpligtede på disse rammevilkår.

6. Naturen

Vi vil forpligte os på ansvarligt forvalterskab og ressourceforvaltning samt bæredygtighed overfor naturen. Vi vil ikke efterlade ubetalte “regninger” til kommende generationer, og udviser lederskab efter et forsigtighedsprincip.

Tag ansvar - Tilslut jer SMV-manifestet!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

OM VIRKSOMHEDEN

OM DIG

Info

Martin Ramlov - Udviklingskonsulent

Er du i tvivl, så kontakt mig - Jeg vil gerne hjælpe!

Dir. tlf.: +45 82 132 125
Mail: martin@ka.dk