Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Elever

Elever

Der vil altid være efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Det er dog ikke altid nemt at finde lige præcis den rette medarbejder. 

Med en elev har du som arbejdsgiver mulighed for, at yde indflydelse på den faglige udvikling og finde frem til en medarbejder som passer ind i virksomheden. Derudover står eleverne med et åbent sind, engagement og en interesse i at tillære sig nye færdigheder. Elever kan også bidrage til udvikling i virksomheden og blive et aktiv for din virksomhed mange år frem. 

Kendetegnet for en erhvervsuddannelse er, at uddannelsen består af både undervisning på skole og perioder med praktik i din virksomhed. På den måde får eleverne mulighed for at tilegne sig viden fra både skolen og virksomheden og ikke mindst mulighed for, at omsætte denne viden til løsninger i din virksomhed. 

Når man ansætter en elev, gælder der særlige regler, du skal kende som arbejdsgiver.

Uddannelsesaftale

Indledningsvis skal der indgås en skriftlig uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen udgør det for en ansættelseskontrakt. Sammen med uddannelsesaftalen skal der udarbejdes en personlig uddannelsesplan som skal beskrive uddannelsesforløbet og målene for elevens uddannelsesforløb. Der er formkrav til uddannelsesaftalen, som du finder på Undervisningsministeriets hjemmeside

Løn- og arbejdsvilkår

Ved fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår for eleven, skal du følge, hvad der er fastsat ved den mest udbredte kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet. Dette gælder også selvom du ikke har tegnet overenskomst for din virksomhed og uanset hvor din elev har fagforening. Du bør forhøre dig ved skolen, hvilken specifik overenskomst der gælder for din elevs uddannelse. 

Særlig ferieret

Elever har en særlig ret til betalt ferie også selvom der ikke er optjent ret til betalt ferie i din virksomhed. Hvis elevforholdet starter mellem 1. maj og 30. juni, har eleven ret til 25 dages betalt ferie i det igangværende ferieår. Hvis eleven er startet 1. juli eller senere, har eleven ret til 5 dages betalt ferie mellem 1. oktober og 30. april, men kun hvis virksomheden holder ferielukket.

For de to efterfølgende hele ferieår, har eleven ret til 5 ugers ferie med løn. Hvis din elev har optjent feriegodtgørelse, før han/hun startede i din virksomhed, er du berettiget til at modregne i den opsparede feriegodtgørelse, hvis den løn du skal betale medarbejderen under ferien er højere.

Prøvetid og ophævelse

Et elevforhold er et uddannelsesforløb og der er derfor ikke de samme muligheder for at opsige en elev, som i et almindeligt ansættelsesforhold.

De første 3 måneder anses som prøvetid, hvor både virksomheden og eleven kan ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Efter prøvetidens udløb kan elevforholdet ikke ensidigt ophæves, medmindre der er tale om grov misligholdelse fra enten virksomhed eller elevens side.

I kan dog indgå en gensidig aftale om at ophæve elevforholdet, hvis begge parter er enige om det.

Hvis elevforholdet ophæves, uanset om dette er under prøvetiden eller efter, skal ophævelsen ske på undervisningsministeriets blanket.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til elevforhold er du velkommen til at kontakte KA på tlf. 82 132 132 eller jura@ka.dk

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her