Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Om KA

Om os

Juridisk chef

– har du en juridisk baggrund og flair for ledelse, har vi brug for dig!

Du bliver ansat i KAH, der er hovedorganisation for Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje, der organiserer godt 1.300 SMV’er. Begge organisationer er velfungerende og i en positiv vækst og udvikling.

Den juridiske chef er ansvarlig for:

– At medlemmerne er i fokus i den juridiske rådgivning

– Den daglige ledelse af juridisk afdeling med 9 medarbejdere

– Sparring og faglig udvikling af medarbejderne

– At sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne

– Opretholdelse og udvikling af et højt fagligt serviceniveau

– Procesførelse af sager for voldgift, Arbejdsretten og civilretten
 

Herudover skal den juridiske chef:

– Være sparringspartner med direktøren i arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål

– Bidrage til den generelle ledelse og udvikling af organisationerne
 

Personprofil:

– Juridisk velfunderet med kendskab til kollektiv arbejdsret

– Have forståelse for SMV’ernes særlige situation

– Interesseret i arbejdsmarkedsforhold

– Gode evner for skriftlig og mundtlig kommunikation

– Have forståelse for vigtigheden af dialog, sparring og personlig kontakt

– Have evner til at se muligheder frem for begrænsninger

– Være en dygtig og engageret leder

– Være fleksibel og have stor arbejdskapacitet

– Have gode forhandlingsevner og erfaring

– Være præget af et positivt kristent livs- og menneskesyn

 

Organisationerne bygger sine værdier på et positivt kristent livs- og menneskesyn. Vi mener, at alle mennesker har lige stor værdi – og har krav på at blive mødt med tillid, respekt og oprigtig interesse.

Vores mission er at yde hjælp og støtte til danske virksomheder, der tror på dialog frem for konflikt – og som ønsker en helhedsorienteret, selvstændig arbejdsgiverforening som talerør.

Det er et mål at sikre fri organisationsret på det danske arbejdsmarked. Har du spørgsmål til stillingen som juridisk chef, er du velkommen til at kontakte direktør Karsten Høgild på tlf. 82 132 101 eller på mail karsten@ka.dk.

Ansøgningsfrist: 20. sept. 2021.

Du kan uploade din ansøgning, CV og anden relevant dokumentation via dette link.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her