Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanter

En tillidsrepræsentant er medarbejdernes talerør overfor ledelsen i alle forhold, der vedrører samarbejdet, og en tillidsrepræsentant kan også forhandle på medarbejdernes vegne i konkrete sager eller vedrørende løn og ansættelsesvilkår generelt.

Tillidsrepræsentanten er bindeled mellem Det Faglige Hus og medarbejderne, og tillidsrepræsentanten er særligt beskyttet mod opsigelse. Læs mere i overenskomstens § 47. Har I en anden overenskomst, gælder der ofte tilsvarende regler.

På virksomheder uden overenskomst gælder der ingen særlige regler vedrørende tillidsrepræsentanter, men medarbejderne kan også her være repræsenteret i arbejdsmiljøspørgsmål af en arbejdsmiljørepræsentant eller i øvrige spørgsmål af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem eller af en høringsrepræsentant efter lov om information og høring af lønmodtagere.

Nedenfor kan du læse svar på de oftest stillede overvejelser og spørgsmål til tillidsrepræsentanter

 • Hvordan vælges en tillidsrepræsentant?

  På virksomheder med mere end 10 ansatte eller mere end 5 i en faggruppe, kan medarbejderne kræve en tillidsrepræsentant.

  Det er medarbejderne selv, der forestår valget, og arbejdsgiveren må ikke blande sig i det. Valget skal gennemføres på en måde, så alle ansatte har mulighed for at deltage i valget, og valghandlingen skal være hemmelig, hvis blot en medarbejder ønsker det.

 • Hvem kan vælges?

  Kun medarbejdere, der er medlem af Det Faglige Hus, kan vælges til tillidsrepræsentant. Derudover er det et krav, at medarbejderen er anerkendt og dygtig og har mindst 9 måneders anciennitet inden for de seneste 15 måneder.

 • Stilles der særlige krav til valgets gyldighed?

  Valget er først gyldigt, når det er meddelt arbejdsgiveren og indberettet til Det Faglige Hus.

  Det er tillidsrepræsentanten selv, der skal foretage indberetningen, men det anbefales at minde den nyvalgte tillidsrepræsentant om indberetningen. Såfremt tillidsrepræsentanten ikke er gyldigt valgt, har vedkommende ikke mandat til at forhandle på sine kollegers vegne.

 • Kan jeg som arbejdsgiver gøre indsigelser mod valget af en tillidsrepræsentant?

  Hvis du mener, at den valgte tillidsrepræsentant ikke er valgbar, at valget er foregået forkert eller i øvrigt har indsigelser, skal disse omgående meddeles medarbejderne og Det Faglige Hus. Vi anbefaler, at du også straks kontakter KA for nærmere rådgivning.

 • Kan jeg afskedige en tillidsrepræsentant?

  En gyldigt valgt tillidsrepræsentant kan kun afskediges af ”tvingende årsager”. Der er tale om helt særlige situationer, som gør det absolut nødvendigt at afskedige netop tillidsrepræsentanten, og det må kraftigt anbefales, at man altid rådfører sig med KA i situationer, hvor man mener, der foreligger sådanne årsager.Det kan blive endog meget dyrt at afskedige en tillidsrepræsentant i strid med reglerne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA på tlf. 82 132 132 eller jura@ka.dk

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her