Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Lokalaftale

Lokalaftaler

En lokalaftale er en aftale om særvilkår, der kun gælder på virksomheden eller dele af virksomheden.

I en lokalaftale kan man fastsætte regler på områder, som overenskomsten ikke udtaler sig om, og visse af overenskomstens regler kan endda fraviges ved lokalaftale. Kørsel, personalegoder, pauser og rådighedstjeneste er typiske emner for en lokalaftale. Læs mere i overenskomstens § 48.

På virksomheder uden overenskomst indgår man sjældent lokalaftaler, men hvis man gør, risikerer man, at aftalen får status af en selvstændig overenskomst. I særlige situationer kan det få konsekvenser for medlemskabet af KA, og det anbefales derfor, at man altid rådfører sig med KA, inden man forhandler eller indgår sådanne aftaler.

Nedenfor kan du læse svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalaftaler. Vær opmærksom på, at der kan gælde andre regler, hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en anden overenskomst end overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

 • Hvordan indgår man en lokalaftale?

  En lokalaftale forhandles mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant efter reglerne om tillidsrepræsentanter, kan ledelsen i stedet forhandle med den samlede medarbejderflok.

  Der stilles ikke særlige krav til forhandlingerne, men det anbefales, at lokalaftaler indgås skriftligt. Aftalen bør også tage stilling til, hvornår den evt. skal genforhandles.

 • Kan man kræve en lokalaftale?

  Nej, hverken tillidsrepræsentanten/medarbejderne eller ledelsen kan ensidigt kræve en lokalaftale.

  En lokalaftale indgås via frivillige forhandlinger, og tillidsrepræsentanten/medarbejderne og ledelsen skal være enige om indholdet.

 • Hvad sker der, hvis man ikke kan blive enige om en lokalaftale?

  Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandlingen af en lokalaftale, kan tillidsrepræsentanten/medarbejderne anmode Det Faglige Hus om at videreføre forhandlingerne.

  På samme måde kan arbejdsgiveren anmode KA om at videreføre forhandlingerne. Hvis der ikke opnås enighed ved forhandling mellem organisationerne, fortsætter arbejdet på overenskomstens almindelige vilkår.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KA på tlf. 82 132 132 eller jura@ka.dk, hvis du har spørgsmål til lokalaftaler.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her