Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Ny lov pålægger arbejdsgiveren at sikre test af tilrejsende arbejdskraft

Folketinget har vedtaget en lov, der pålægger arbejdsgiveren ansvaret for at få testet tilrejsende arbejdskraft.

Lover foreskriver, at testmetoden skal være PCR (polymerase chain reaction), som er mere nøjagtig og præcis i forhold til ”hurtigtesten”. Foto: Colourbox

Loven vedrører de arbejdsgivere, som beskæftiger tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner og områder, som Beskæftigelsesministeren har pålagt at blive testet.

Kravet for test gælder dog ikke lønmodtagere, som har bopæl i Danmark.

Lover foreskriver, at testmetoden skal være PCR (polymerase chain reaction), som er mere nøjagtig og præcis i forhold til ”hurtigtesten”.

Testen skal laves mindst 48 timer efter indrejsetesten forud for ankomst til Danmark og senest 96 timer efter indrejsetesten.

Ud over det gældende krav om negativ covid-19 test ved indrejse, som er maksimalt 24 timer gammel, kommer er der også et krav om en covid-19 test senest 24 timer efter indrejse.

Det er arbejdsgiveren, som skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er foretaget en Covid-19-test.

Arbejdsgiveren skal endvidere udarbejde en skriftlig plan, som skal indeholde oplysninger om hvornår, hvor og hvordan testen foretages.

Endvidere skal planen indeholde en oversigt over ansatte og oplysninger om, hvilket land eller region de ansatte er indrejst fra.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at loven overholdes og kan til enhver tid kræve adgang til offentlige og private arbejdspladser uden retskendelse.

Overholder arbejdsgiveren ikke loven, kan arbejdsgiveren straffes med bøde.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her