Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Ny momslåneordning

Regeringen er klar med en ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder samt en udvidelse af A-skattelåneordningen.

Foto: Colourbox

For at styrke likviditeten har regeringen besluttet, at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et beløb rentefrit svarende til den moms, der skal afregnes den 1. marts 2021.

Inden ordningen træder i kraft, skal lovgivning og IT-tilpasning på plads.

Momslånene skal senest tilbagebetales den 1. februar 2022.

Det forventes, at låneordningen kan åbne for ansøgninger i anden halvdel af marts.

 

Eksempel 1: Lille virksomhed

En virksomhed med en omsætning på 4 mio. kr. vil typisk have indbetalt 350.000 kr. i moms pr. halvår.

Virksomheden vil dermed kunne låne 700.000 kr. rentefrit i op til 10½ måned.

 

Eksempel 2: Mellemstor virksomhed

En virksomhed med en omsætning på 30 mio. kr. vil typisk skulle indbetale i alt 2 mio. kr. i moms vedrørende 4. kvartal samt udskudt moms for 3. kvartal 2020.

Virksomheden vil dermed kunne låne 2 mio. kr. rentefrit i op til 10½ måned.

 

Betingelser for at være omfattet af låneordningen:

Små og mellemstore virksomheder er omfattet af låneordningen baseret på momsafgivelsen.

For at reducere statens risiko for tab på låneordningen og for at overholde EUs statsstøtteregler vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen. Eksempelvis vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke være omfattet. Endvidere vil der ske modregning ved restancer.

 

Udvidelse af A-skattelåneordning

Som følge af de allerede udskudte betalingsfrister af A-skat og AM-bidrag kan visse virksomheder stå over for en likviditetsudfordring, når de til januar, marts og maj 2021 skal betale dobbeltrater af A-skat og AM-bidrag.

Derfor har regeringen og Folketingets partier vedtaget en A-skattelåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om at få tilbagebetalt den A-skat og det AM-bidrag, som de skal betale januar 2021, i form af et rentefrit lån.

Regeringen har besluttet at udvide den allerede indførte A-skattelåneordning, så den også omfatter betalinger af A-skat og AM-bidrag i februar og marts.

Desuden udvides låneordningen til også at omfatte store virksomheder. Således kan alle virksomheder søge om at få tilbagebetalt den A-skat og det AM-bidrag, som de skal betale i februar og marts 2021, i form af et rentefrit lån.

Derudover udskydes den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag for små, mellemstore og store virksomheder i maj 2021 med 4½ måned. Dermed undgår virksomhederne dobbeltbetalinger af A-skat og AM-bidrag i maj 2021.

 

Eksempel:

En virksomhed med 10 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedslån på 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 80.000 kr. månedligt.

Med udvidelsen af A-skattelåneordningen vil virksomheden dermed kunne låne ca. 240.000 kr. rentefrit i op til 10½ måned.

Med udskydelse af den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj vil den samme virksomhed opnå en likviditetsforbedring på yderligere ca. 80.000 kr. i 4½ måned.

Inden ordningen træder i kraft, skal lovgivning og IT-tilpasning på plads.

Momslånene skal senest tilbagebetales den 1. februar 2022.

 

Betingelser for at være omfattet af den udvidede A-skattelåneordning:

Virksomheder er omfattet af låneordningen baseret på indberetning af A-skat og AM-bidrag, der skal betales i februar og marts 2021.

For at reducere statens risiko for tab på låneordningen vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen. Eksempelvis vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke være omfattet. Endvidere vil der ske modregning med restancer til det offentlige.

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her