Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Nyt gratis projekt skal mindske gravides sygefravær

KA-virksomheder kan blive del af nyt gratis projekt, der handler om at mindske gravide medarbejderes sygefravær. Da det er Aarhus Universitetshospital, som står for projektet, gælder tilbuddet kun østjyske virksomheder.   

De fleste gravide er erhvervsaktive, og i Danmark er en tredjedel sygemeldt på et tidspunkt under deres graviditet.

I gennemsnit har gravide 48 fraværsdage. Sygefraværet påvirker arbejdspladsernes økonomi og den gravides karriere. Samtidig viser undersøgelser, at de fleste gravide ønsker at kunne gå på arbejde under graviditeten.

- Det er normalt at opleve gener i form af kvalme, øget træthed, smerter i lænd og bækken og plukveer. Alle disse gener kan føre til utryghed og kan forstærkes af belastninger i arbejdsmiljøet. Det er oftest disse gener, der er årsag til, at gravide medarbejdere må sygemelde sig, siger jordemoder Jane Bjerregaard Lauridsen.

Styrket trivsel

I det nye projekt ”Graviditet og Trivsel” ved arbejdsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital undersøges det, om trivsel blandt gravide medarbejdere kan styrkes ved hjælp af målrettet rådgivning af både arbejdsplads og medarbejdere.

Pilotprojektet skal indsamle viden til gavn for jordemødres og arbejdsmedicineres fremtidige rådgivning af gravide og arbejdspladser i forhold til fastholdelse i arbejdet.

- Flere studier har søgt at nedbringe gravides sygefravær, men ingen af dem har involveret de gravides arbejdspladser. Vores projekt tilbyder gravide medarbejdere og deres leder i Aarhus-området gratis rådgivning med en jordemoder, siger Jane Bjerregaard Lauridsen.

Hun fortæller, at rådgivningen har fokus på at øge trivsel blandt gravide medarbejdere gennem tilpasninger i arbejdsmiljøet og forebyggelse af graviditetsgener. Jordemoderen er en neutral 3. part og faglig ressource.

Tilbuddet indebærer:

  • Et tillykke-brev og invitation til samtale
  • Samtaler omkring graviditetsuge 15 og 28. Ved yderligere behov for samtaler kan disse frit bookes
  • Fri adgang til sparring og vejledning med arbejdsmiljø-jordemoder pr. telefon – gælder både medarbejder og leder

Gennem styrket dialog og gratis jordemoderfaglig sparring er projekt ”Graviditet og Trivsel” en mulighed for at gøre en særlig indsats for din virksomheds gravide medarbejdere. Samtalerne foregår på arbejdspladsen.

Rådgivningen munder ud i aftale om eventuelle tilpasninger i arbejdet, der kan øge den gravides trivsel og eventuelt nedbringe risikoen for sygefravær.

Til evaluering af projektet beder vi den gravide medarbejder svare på to spørgeskemaer i løbet af graviditeten.

For mere information om projektet kan jordemoder kontaktes på auh.graviditetogtrivsel@rm.dk eller tlf. 29427141.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her