Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED
KA
KA
KA Pleje

Ofte stillede spørgsmål om praktikplads-AUB

Her har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål om praktikplads-AUB: Hvad betyder det nye AUB-bidrag for min virksomhed? Hvordan ved jeg, om jeg har nok lærlinge? Hvad hvis jeg ikke har eller kan få lærlinge?

 • Hvad betyder det nye AUB-bidrag for min virksomhed?

  Det afhænger af, hvor mange elever din virksomhed har. Men generelt stilles der fremover højere krav til virksomhederne om at tage lærlinge og elever.

  Hidtil har alle virksomheder betalt det samme AUB-bidrag til en fælles pulje, som finansierer skolepraktikydelsen, lønrefusion mv. Når virksomhedens elever var på skoleophold, fik arbejdsgiveren en lønrefusion.

  Fra 2018 bliver denne ordning lavet om, således at virksomheder med relativt få elever indbetaler mere til AUB.

  Der etableres et nyt pengekredsløb inden for rammerne af AUB-ordningen med følgende elementer:

  • Øgede indbetalinger til AUB fra de virksomheder, der ikke uddanner nok elever i forhold til antallet af faglærte – det såkaldte merbidrag
  • Øgede udbetalinger fra AUB i form af et tilskud pr. erhvervsuddannet medarbejder
  • Øgede udbetalinger fra AUB i form af to nye bonusordninger
  • En over- eller underskudsdeling, så det samlede pengekredsløb hvert år går i nul for den private sektor. 
 • Hvordan ved jeg, om jeg har nok lærlinge?

  I starten af året modtager du et brev med en guide. Først til april 2018 modtager du en forskudsopgørelse, der viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat. Dette giver dig mulighed for at rette op, hvis der er behov for det. I det efterfølgende år modtager du en opgørelse med en samlet afregning for AUB-bidrag og bonusser.

  På Virk.dk kan du læse mere om den aktuelle ’måluddannelsesratio’, som er udregningsmetoden for, hvor mange lærlinge, du skal have. Du kan også beregne et cirkatal for, hvor mange elever du skal have ansat. Bemærk delaftaler tæller ikke med i elevpoint. Måluddannelsesratioen er udregnet i forhold til din virksomhedsstørrelse.

  På Virk.dk kan du se eksempler på, hvordan du beregner dit elevpoint(cirkatallet)

  Virk.dk er også igang med at udarbejde en estimat-beregner, hvor du kan selv kan beregne dit estimerede elevtal, men beregneren er først færdig i april 2018.

  Kan du ikke vente til april 2018, så har SMVdanmark udarbejdet en overskuelig og lettilgængelig beregner, som kan hjælpe dig med at estimere dit elevtal. Læs mere nede i selve artiklen.

 • Hvad hvis jeg ikke har eller kan få lærlinge?

  Enkeltmandsvirksomheder samt virksomheder med kun en ansat er fritaget for AUB-bidrag.

  Du kan derudover blive fritaget for merbidraget, hvis du kan dokumentere mindst et af følgende punkter:

  • du har haft stillingen opslået på praktikpladsen.dk i mindst tre måneder
  • du ikke har modtaget ansøgninger fra elever med bestået grundforløb
  • en ansøger har afslået praktikpladsen
  • der ikke er søgende elever på uddannelsen på praktikplads.dk.

  Se den nye § 21b i AUB-lov for de præcise krav.

På SMVdanmarks hjemmeside kan du læse flere ofte stillede spørgsmål og få svarene.

LÆS SPØRGSMÅL-SVAR

På samme hjemmeside kan du også hente en beregner, der giver dig en ide om, hvad dit 'elevtal' er.

HENT BEREGNER

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her