Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Udbetaling af ferietillæg under ny ferielov

Den nye ferielov åbner nye døre i forhold til udbetaling af ferietillæg til medarbejdere.

Foto: Colourbox

Medarbejdere, der holder ferie med løn, har fortsat krav på at få udbetalt én procent af den ferieberettigede løn i ferieåret.

Men måden, som virksomheder kan udbetale ferietillægget på, har ændret sig med den nye ferielov.

Under den gamle ferielov udbetalte de fleste virksomheder ferietillægget én gang årligt og typisk i begyndelsen af ferieåret.

Med den nye ferielov kan virksomheder ikke længere udbetale ferietillægget én gang årligt.

Ferietillægget kan derimod udbetales på følgende to måder:

 

Ferietillægget udbetales med den tilhørende ferie

Ligesom hidtil kan virksomheder vælge at udbetale ferietillægget løbende, når medarbejderen holder ferie.

 

Ferietillægget udbetales to gange årligt

Ønsker virksomheden ikke at udbetale ferietillægget løbende med den tilhørende ferie, er det i stedet muligt at udbetale ferietillægget over to gange i ferieåret:

1. udbetaling skal komme med lønnen for maj måned, som dækker over ferietillæg fra perioden 1. september til 31. maj.

2. udbetaling skal komme med lønnen for august måned, som dækker over ferietillæg fra perioden fra 1. juni til 31. august.

Den enkelte virksomhed vælger selv, hvilken af to ovenstående muligheder den vil benytte sig af.

 

Mulighed via KAs overenskomst

Der er også en tredje mulighed, man som KA-medlem kan benytte sig af i forhold til udbetaling af ferietillæg. Overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus indeholder en model, som siger:

Ferietillægget udbetales én gang årligt med lønnen for april. Ferietillæg, der er udbetalt før den dertil svarende ferie er afholdt, kan modregnes i medarbejderens løn- og ferietilgodehavende ved fratrædelse.

Man skal dog være opmærksom på, at bestemmelsen indebærer, at man for at overholde overenskomsten i forbindelse med udbetalingen af ferietillæg med april-lønnen skal lave en manuel beregning af den forventede løn for den enkelte medarbejder for de kommende fire måneder og beregne ferietillæg af dette beløb.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er man som KA-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her