Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Kender dine medarbejdere konsekvensen af at overtræde Udenrigsministeriets retningslinjer?

Vi anbefaler, at medarbejderne skriftligt gøres opmærksomme på retningslinjerne og hvilke konsekvenser, det kan få, hvis de ikke efterleves.

Foto: Colourbox

Har I gjort jeres medarbejdere opmærksomme på Udenrigsministeriets rejsevejledning og oplyst dem, hvilke konsekvenser det kan få for deres ansættelsesforhold, hvis de alligevel rejser i strid med retningslinjerne?

Hvis ikke, så har vi lavet et forslag, som I kan bruge ved blot at udfylde de firkantede parenteser.

Hvorvidt der kan ske løntræk, opsigelse eller bortvisning, såfremt medarbejderen har rejst i strid med rejsevejledningen og derfor ikke kan møde på arbejde efter ferien, vil altid bero på en konkret vurdering af forholdene.

Dog anbefaler vi, at virksomhederne skriftligt gør medarbejderne opmærksomme på retningslinjerne og hvilke konsekvenser, det kan få, hvis de ikke efterleves.

Hvis I har medarbejdere, der har rejst i strid jeres instruks om at følge Udenrigsministeriets rejsevejledning og ikke kan møde på arbejde igen efter ferien, opfordrer vi jer til hurtigst muligt at kontakte KAs juridiske afdeling for en drøftelse af den konkrete situation, inden I eventuelt trækker i lønnen, opsiger eller bortviser. Juridisk afdeling træffes på telefon 82 132 132.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her