Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Retten til fravær

Alle forældre har i henhold til barselsloven ret til fravær i forbindelse med et barns fødsel eller adoption.

Nedenfor kan du læse mere om perioderne, udskydelse af fravær, hvornår din medarbejder skal give dig besked om sin barsel mv.

Mødre

Når en kvindelig medarbejder skal på barsel, giver barselsloven ret til fravær:

  • 4 uger før forventet fødsel/adoptionstidspunktet (graviditetsorlov)
  • 14 uger efter forventet fødsel/adoptionstidspunktet (barselsorlov)
  • 32 ugers orlov i forlængelse af barselsorloven (forældreorlov)

Fædre og medmødre

Kommende fædre og medmødre har i henhold til barselsloven ret til fravær:

  • 2 uger i forbindelse med fødslen/modtagelsen af barnet (fædreorlov)
  • 32 ugers orlov i forlængelse af fædreorloven (forældreorlov)

Fædreorlov skal ikke placeres i forbindelse med fødslen af barnet, men kan efter aftale med virksomheden afholdes på et senere tidspunkt, dog senest 14 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på, at hver af forældrene har ret til 32 ugers forældreorlov som kan forlænges til 46 uger.

Meddele fraværet til virksomheden

En gravid medarbejder, skal underrette sin arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt senest 3 måneder før. Hun skal også senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt oplyse, om hun ønsker at udnytte retten til at holde graviditetsorlov fra 4 uger før forventet fødsel. Når din medarbejder har født, skal hun senest 8 uger efter fødslen meddele dig, hvornår hun genoptager arbejdet.

En kommende far eller medmor, der ønsker at holde fædreorlov skal senest 4 uger før fraværet påbegyndes meddele dette til dig. Medarbejderen skal også senest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet oplyse dig, hvorvidt han/hun ønsker, at afholde forældreorlov og hvor længe.

Vær opmærksom på, at hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, kan der gælde særlige varslingsregler.

Udskyde fravær

I henhold til barselsloven, har din medarbejder ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af sin forældreorlov og holde denne på et senere tidspunkt inden barnet fylder 9 år. Dette kaldes retsbaseret udskydelse, da det ikke kræver forudgående aftale med dig som arbejdsgiver. Din medarbejder skal give dig besked senest 16 uger, før han/hun ønsker, at gøre brug af den rets baserede udskydelse af orloven og ugerne skal afholdes samlet.

Din medarbejder kan alternativt også indgå aftale med virksomheden om, at forældreorloven udskydes og afholdes på et senere tidspunkt. Dette kaldes den aftalebaserede udskydelse og der er ingen grænser for, hvor meget af forældreorloven der kan udskydes efter aftale. Ved aftalebaseret udskydelse, kan orloven afholdes samlet eller drypvis.

Graviditetsundersøgelser

Obligatoriske og forebyggende graviditetsundersøgelser skal din medarbejder forsøge at placere uden for arbejdstiden. Er dette ikke muligt, har din medarbejder ret til at være fraværende fra arbejdet.

Din medarbejder har som minimum ret til betaling som ved sygdom. Læs mere om, hvilken ret til betaling din medarbejder kan have.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her