Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Ferie

Alle medarbejdere har i henhold til ferieloven ret til 5 ugers ferie om året. 

Ferieafholdelse reguleres som udgangspunkt i ferieloven. Reglerne medfører som oftest mange overvejelser og spørgsmål både fra arbejdsgivere og medarbejdere – fx hvordan ferie skal varsles, om medarbejderen optjener feriegodtgørelse eller ferie med løn og ferietillæg mv.

Er ansættelsen omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, skal du dog være opmærksom på, at nogle af ferielovens regler er fraveget heri. 

Nedenfor kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål og overvejelser fra vores medlemmer.

Vidste du, at KA har en feriegarantiordning, der giver vores medlemmer mulighed for at holde feriepengene i virksomheden? Læs mere om ordningen.

 • Hvor meget ferie optjener min medarbejder?

  En medarbejder optjener 2,08 dages betalt ferie per ansættelsesmåned i henhold til ferieloven. Har din medarbejder været ansat i et helt kalenderår, har han/hun således optjent 25 feriedage, svarende til 5 ugers ferie. 

  Ferie optjenes og afholdes forskudt. Ferien optjenes i kalenderåret (1. januar til 31. december) og afholdes i det efterfølgende ferieår som starter 1. maj og løber frem til den 30. april.

 • Hvad er hovedferie og restferie?

  Din medarbejder har ret til 15 dage (3 ugers) ferie i sammenhæng. Dette kaldes hovedferien. Din medarbejder har ret til at holde sin hovedferien i det der kaldes ferieperioden, som løber fra den 1. maj til den 30. september. 

  De resterende 10 dage (2 uger) kaldes for restferie. Restferie skal som udgangspunkt afholdes med 1 uge ad gangen, men kan placeres som enkelte dage. Restferie kan placeres i hele ferieåret.

  Vær opmærksom på, at hvis din medarbejder har optjent mindre end 15 dages ferie, anses alle disse dage som hovedferie.

  Er medarbejderen beskæftiget med udendørs planteavl, har han/hun ret til mindst 10 dages sammenhængende ferie i ferieperioden. Herudover skal mindst 5 dage gives i tiden fra den 1. maj til den 31. oktober
   

 • Skal min medarbejder have ferie med løn eller feriegodtgørelse?

  Ferieloven fastsætter om din medarbejder skal have ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse.

  Hvis din medarbejder får fuld løn under sygdom og på søgnehelligdage og har et opsigelsesvarsel på minimum en måned, skal din medarbejder have ferie med løn og ferietillæg. Dette er typisk gældende for funktionærer. 

  Hvis din medarbejder ikke opfylder alle tre betingelser, skal din medarbejder have feriegodtgørelse på 12,5 %
   

 • Kan jeg frit vælge om min medarbejder skal have ferie med løn eller feriegodtgørelse?

  Nej, du kan som udgangspunkt ikke fravige ferielovens regler for, om din medarbejder optjener ret til feriegodtgørelse eller ferie med løn og ferietillæg. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, kan overenskomsten dog indeholde bestemmelser, der giver mulighed for at fravige ferielovens udgangspunkt.

  Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, har du mulighed for at aftale med din medarbejder, at han/hun får feriegodtgørelse 12,5 % i stedet for ferie med løn.  

  Din medarbejder kan både iht. ferieloven og overenskomsten kræve feriegodtgørelse med 12,0 % i stedet for ferie med løn. Medarbejderen skal give besked om dette inden optjeningsårets begyndelse.
   

 • Hvilke hensyn skal jeg tage ved placering af ferien?

  Det er dig som arbejdsgiver der planlægger, hvornår din medarbejder kan holde ferie. Det primære hensyn i ferieplanlægningen er virksomhedens drift. 
  Ferieplanlægningen skal dog foregå i samarbejde med medarbejderen, da han/hun typisk har interesse i at afholde ferie på et bestemt tidspunkt. Det kan fx være i skolens sommerferie, hvis medarbejderen har børn, og du bør derfor imødekomme dine medarbejderes særlige ønsker, hvis det er muligt.

  Vi anbefaler, at du i god tid indhenter medarbejdernes ønsker til ferie, så du så vidt muligt kan planlægge driften og imødekomme ferieønsker.

 • Med hvilket varsel kan jeg pålægge min medarbejder at holde ferie?

  Det er dig som arbejdsgiver der varsler ferie til afholdelse med iagttagelse af ferielovens varsler. Du kan varsle din medarbejders hovedferie til afholdelse med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. 

  Det er derfor særlig vigtigt i forbindelse med hovedferien, at du i god tid indhenter din medarbejders ønsker til ferien, så du har mulighed for at planlægge driften og imødekomme dine medarbejders ønsker så vidt muligt.
   

 • Hvilken løn skal medarbejderen have under ferie?

  Din medarbejderes løn under ferie skal være den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hvis din medarbejder har personalegoder, som han/hun ikke råder over i ferien, tillægges værdien af disse goder. Faste tillæg som forskudstidstillæg, vagttillæg, rådighedstillæg og lignende medregnes også i ferielønnen. 

  Hvis medarbejderens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang har ændret sig fra optjeningsåret til ferieåret, så reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt. Der skal i henhold til ferieloven alene ske regulering, hvis arbejdstiden eller omfanget har ændret sig 20 % eller mere.

  Der skal ikke ske regulering, hvis der er sket en ændring i din medarbejders løn fra optjeningsåret til ferieåret. 
   

 • Hvornår skal ferietillægget udbetales?

  Med den nye ferielov kan virksomheder ikke længere udbetale ferietillægget én gang årligt. Ferietillægget kan derimod udbetales på følgende to måder:

  Ferietillægget udbetales med den tilhørende ferie

  Ligesom hidtil kan virksomheder vælge at udbetale ferietillægget løbende, når medarbejderen holder ferie.

  Ferietillægget udbetales to gange årligt

  Ønsker virksomheden ikke at udbetale ferietillægget løbende med den tilhørende ferie, er det i stedet muligt at udbetale ferietillægget over to gange i ferieåret:

  1. udbetaling skal komme med lønnen for maj måned, som dækker over ferietillæg fra perioden 1. september til 31. maj.

  2. udbetaling skal komme med lønnen for august måned, som dækker over ferietillæg fra perioden fra 1. juni til 31. august.

  Den enkelte virksomhed vælger selv, hvilken af to ovenstående muligheder den vil benytte sig af.

  Vores anbefaling er, at man vælger den sidste model, da der så kun skal udbetales ferietillæg 2 gange om året, og at man på de tidspunkter hvor ferietillægget skal udbetales, kender den lønsum, som ferietillægget skal beregnes af.  

 • Hvad skal jeg trække min medarbejder i løn ved egen betalt ferie?

  En medarbejder har ret til at holde 5 ugers ferie om året, også selvom der ikke er optjent ret til betalt ferie i din virksomhed. I disse tilfælde skal du fradrage 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag. 
   

 • Kan ferie placeres i en opsigelsesperiode?

  Du kan godt varsle ferie til afholdelse i en opsigelsesperiode, så længe ferielovens varsler og antallet af feriedage, kan holdes inden for opsigelsesperioden. Hvis dette ikke er muligt, kan du ikke bede medarbejderen holde ferie, medmindre du forlænger opsigelsen med antallet af feriedage.

  Hvis du kan opnå enighed med din medarbejder, kan I dog indgå en gensidig aftale om at afholde ferie i opsigelsesperioden, uanset om varslerne kan overholdes.

  Vær opmærksom på, at hvis du inden opsigelsen har varslet hovedferie til afholdelse, så bortfalder ferien, når du opsiger medarbejderen. Du må derfor varsle ferien på ny. 

  Hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, så fastholdes allerede planlagt hovedferie, medmindre I aftaler andet.

 • Anses ferie for afholdt ved fritstilling?

  Ja, hvis du fritstiller en medarbejder i en opsigelsesperiode, er dette automatisk et pålæg om, at afholde ferie i videst muligt omfang.  Du behøver altså ikke udtrykkeligt varsle ferien til afholdelse i forbindelse med en fritstilling. Ferielovens varsel samt antallet af feriedage skal dog kunne holdes inden for fritstillingsperioden. 

Har du spørgsmål?

Der er velkommen til at kontakte KA på tlf. 82 132 132 eller jura@ka.dk, hvis du har spørgsmål eller der er noget du er i tvivl om.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her