Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Barnets sygedag

Retten til fravær ved børns almindelige sygdom, såsom feber, forkølelse og influenza er ikke reguleret i lovgivningen.

Din medarbejders ret til fravær, og eventuel betaling, afhænger derfor af flere faktorer, herunder om ansættelsen er omfattet af en overenskomst, indholdet af ansættelsesbeviset, personalepolitik mv.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige faktorer.

Ansættelser under KAs overenskomst

Hvis din medarbejder er omfattet af KAs overenskomst med Det Faglige Hus, har din medarbejder ret til frihed med fuld løn på barnets sygedag. Det er ikke et krav, at det er barnets 1. sygedag i en sygdomsperiode. Fraværet må derfor gerne placeres på barnets 2. eller 3. sygedag i en sygdomsperiode, men der gives alene ret til én dags betalt frihed.

Friheden gives til pasning af børn under 12 år, og kun den ene af forældrene har ret til denne frihed. Friheden gives på betingelse af, at det er nødvendigt af hensyn til pasning af det syge barn og såfremt anden pasning ikke er mulig. 

Vær opmærksom på, at hvis din virksomhed er omfattet af en anden overenskomst, kan der være andre regler for barnets første sygedag.

Ansættelse uden overenskomst

Hvis ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst, så har din medarbejder som udgangspunkt ikke ret til at holde fri i forbindelse med barnets sygdom.  Som regel vil en arbejdsgiver dog altid forsøge at imødekomme medarbejderens behov for at tage fri for at passe sit barn.

Hvis du giver din medarbejder lov til at holde fri, så er dette som udgangspunkt for egen regning, medmindre I har aftalt andet i ansættelsesbeviset, en personalehåndbog, personalepolitikker eller lignende. 

Fravær i særlige tilfælde

Vær opmærksom på, at hvis der opstår tvingende familiemæssige årsager i løbet af en arbejdsdag, har din medarbejder i henhold til familiefraværsloven ret til fravær fra arbejdet.

Loven omhandler de tilfælde, hvor der er tale om et kortvarigt fravær i tilfælde af sygdom eller ulykke, hvor medarbejderens tilstedeværelse er nødvendig, indtil der er taget hånd om situationen. Det kan fx være et familiemedlem der kommer ud for en ulykke, eller et barn der kommer til skade i skolen. 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Arbejdsgiverforeningen KA på 82 132 132 eller jura@ka.dk, hvis du har spørgsmål.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her