Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Barsel

Når din medarbejder skal på barsel er det vigtigt, at du som arbejdsgiver kende din medarbejders rettigheder. 

Barselsrettigheder er delt op i retten til fravær og retten til betaling. Barselsloven giver alle forældre ret til orlov i forbindelse med fødsel eller adoption. Loven giver også ret til barselsdagpenge fra det offentlige under orloven, hvis visse betingelser er opfyldt. 

Nogle medarbejder har dog ret til at modtage deres sædvanlige løn under orlov. Denne ret afhænger af, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, funktionærloven eller eventuelt en individuel aftale.

Nedenfor kan du få et overblik og læse mere om de forskellige rettigheder og dine muligheder for refusion, hvis du betaler løn under orlov.

Retten til fravær

Her kan du læse om hvornår og hvor længe din medarbejder har ret til fravær i forbindelse med graviditet og barsel. Læs mere.

Retten til betaling

Her kan du læse om, hvad du som arbejdsgiver skal betale til din medarbejder i forbindelse med graviditet og barsel. Læs mere.

Refusion og KAs barselsfond

Når du betaler løn til din medarbejder, har du som udgangspunkt også ret til refusion. Er du medlem af KA, har du også mulighed for at få en øget refusion fra KAs barselsfond. Læs mere

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte KA på 82 132 132 eller jura@ka.dk, hvis du har spørgsmål til barsel.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her